حجتی: با واحدهای بسته‌بندی و سردخانه می‌توان گام بزرگ برداشت

ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: ظرفیت کل سردخانه‌های استان فارس 40 هزار تن است که در برابر حجم تولید بسیار ناچیز است؛ تصریح کرد: با ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی ، واحدهای بسته‌بندی و سردخانه می‌توان در جهت افزایش ارزش افزوده محصولات گام اساسی برداشت.

ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: ظرفیت کل سردخانه‌های استان فارس 40 هزار تن است که در برابر حجم تولید بسیار ناچیز است؛ تصریح کرد: با ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی ، واحدهای بسته‌بندی و سردخانه می‌توان در جهت افزایش ارزش افزوده محصولات گام اساسی برداشت.

وی گفت: احداث سردخانه و گلخانه تغییر کاربری به حساب نمی‌آید و باید مجوزهای لازم به متقاضیان داده شود تا این ابزار مهم در توسعه کشاورزی به کار گرفته شود.
حجتی گفت: دولت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی به دنبال فراهم کردن بسترهای لازم است تا با ایجاد تفاهم و ارتباط با سایر کشورها رونق بخش این مهم باشد. وی افزود: در این مسیر کشور روسیه به عنوان یکی از کشورهای هدف مطرح است اما برای مبادله با این کشور با مشکل کاهش ارزش پول آن و نبود قرارداد تعرفه ترجیحی رو به رو هستیم..

بیشتر بخوانید . . .