فراخوان مشارکت در تدوین استانداردهای اندازه شناسی قانونی

از متخصصان صنایع غذایی، دارویی، بسته‌بندی و سایر صنایعی که دست‌اندرکار تولید محصولات پیش بسته‌بندی شده هستند دعوت می‌شود برای مشارکت در تدوین استانداردهای اندازه‌شناسی قانونی که در چارچوب سازمان جهانی OIML انجام می‌شود برای عضویت در کمیته مربوطه اقدام کنند.

آشنایی با سازمان OIML
.
فرم عضویت کمیته محصولات پیش‌بسته‌بندی شده

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .