دسته‌بندی جوایز ویژه به چه ترتیب است؟

برای واجد شرایط بودن در بخش جوایز ویژه، وارد کردن بسته در یکی از گروه‌های اصلی الزامی است.

جایزه ویژه بازاریابی

این دسته بر استفاده از طراحی بسته‌بندی و زیبایی‌شناسی عمومی در برندسازی بسته برای نشان دادن ارزش ویژه برند تمرکز دارد.

جایزه ویژه صرفه‌جویی

بسته‌بندی که باعث صرفه‌جویی در غذا می‌شود

این دسته به تمرکز بر راه‌حل های بسته‌بندی اختصاص داده شده است که تلفات مواد غذایی یا ضایعات مواد غذایی را به میزان مناسب کاهش می‌دهد.

جایزه ویژه پایداری

این دسته به تمرکز بر استفاده مسئولانه از مواد بسته‌بندی (کاهش، استفاده مجدد، بازیافت و بازیابی) برای ارتقای پایداری اختصاص یافته است.

جایزه رئیس

این جایزه به عنوان بهترین از بین برندگان شناخته می‌شود و پس از پایان مراحل داوری، شخصاً و به صورت فردی توسط صاحب امتیاز رقابت انتخاب می‌شود. همه آثار برتر برای انتخاب جایزه رئیس نامزد خواهند بود.

بیشتر بخوانید . . .