چه اشخاص یا آثاری می‌توانند در برگزیدگان بسته‌بندی شرکت کنند؟

برگزیدگان بسته‌بندی برای کل جامعه بسته‌بندی، اعم از سازنده، تبدیل‌کننده، تامین‌کننده، پردازنده، پرکننده بسته‌بندی، مالک برند، کاربر نهایی، طراح بسته‌بندی یا بازاریاب باز است. همه بسته‌هایی که به مرحله تولید رسیده باشند واجد شرایط درخواست برای مسابقه هستند.

این بسته‌ها توسط یک هیئت متخصص از داوران با بسته‌های مشابه مقایسه می‌شوند. جوایز بر اساس اجماع داوران است که یک بسته در رده و بازار خود برتر است و در اجرا یا نوآوری در کلاس خود در مقایسه با سایرین بهتر است.

بیشتر بخوانید . . .