درباره مسابقه جهانی بسته‌بندی

Worldstar نام مسابقه سالانه‌ای است که سازمان جهانی بسته‌بندی WPO برگزار می‌کند.

مهم‌ترین انتظار از بسته‌بندی این است که ماموریت خود را بدرستی انجام دهد و این ماموریت نباید تنها تامین منافع یک نام تجاری باشد بلکه باید منافع تمام جامعه بشری را در بر گیرد.

مسابقه Worldstar بسته‌بندی که همه ساله توسط سازمان جهانی بسته‌بندی WPO برگزار می‌شود بر همین اساس است.

شرکت‌کنندگان در این مسابقه برندگان مسابقات بسته‌بندی در سراسر جهان هستند. با آن که ممکن است برندگان مسابقات کشورهای مختلف بر اساس معیارهای گوناگونی داوری شده باشند اما معیارهای اصلی Worldstar ثابت و بر اساس عملکری است که از هر بسته انتظار می‌رود. برای مثال یک بسته حمل و نقل که برای بسته‌بندی و حفاظت یک چراغ اتومبیل طراحی شده باشد بر اساس عملکرد صحیح نسبت به ماموریت‌هایی که برای آن در نظر گرفته شده داوری می‌شود. در این داوری ضریب امتیاز ارزش‌های نمایشی کالا جای خود را به نحوه طراحی صنعتی و چگونگی استفاده از مواد بسته‌بندی می‌دهد.

معیارهای ثابت مسابقه جهانی Worldstar اغلب گرایش‌های عمومی جهانی هستند. برای مثال توجه به محیط زیست، مدیریت منابع بخصوص از دیدگاه پایداری از مهم‌ترین شرایط برتری هستند. یعنی بطور معمول بسته‌هایی به مراحل نهایی می‌رسند که اقدام موفقی در این موضوعات انجام داده باشند.

کاهش قیمت تمام شده نیز یک رویکرد عالی و مورد توجه در Worldstar است. این کار گاهی از طریق بهینه‌سازی مواد و گاهی بهینه‌سازی فرایند بسته‌بندی و گاهی از طریق ساده‌سازی طراحی و تزیینات بدون کاهش اثر ارتباطی بسته انجام می‌شود.

یکی معیارهای مهم داوری در Worldstar توجه به پایداری منابع و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. بسته‌هایی که بتوانند با هر روش کاربردی مطلوبی عمر مواد را طولانی کرده و ورود آنها به ضایعات و زباله را به تاخیر اندازند مورد توجه قرار می‌گیرند.

هیچ معیاری بتنهایی ارزش نیست و مجموعه یک بسته باید مطلوب باشد. بنا بر این هیچ یک از برگزیدگان بسته‌بندی در Worldstar چه از نظر طراحی و چه ساختار و تولید دارای نقص نیستند. بطور کلی Worldstar بسته‌هایی را معرفی می‌کند که بصورت کلی بی‌نقص هستند اما در بعضی رویکردها خلاقیت و نوآوری دارند.

نکته جالب این جاست که توضیح و معرفی همه این قابلیت‌ها و عملکردها بر عهده خود شرکت‌کننده است. یعنی توضیحات همراه بسته که باید بسیار خلاصه هم باشد پایه قضاوت درباره بسته قرار می‌گیرد. پس میزان تسلط طراح و سازنده و نحوه دفاع آن نیز بنوعی داوری می‌شود. شاید بتوان گفت نوع نگاه و قضاوت در Worldstar بهترین روش داوری در باره بسته‌بندی است. رویکردی که در ایران به آن نیاز داریم تا از سوءتفاهم رایج در باره بسته‌بندی که آن را بیشتر وسیله‌ای برای فروش می‌داند فاصله گرفته و به ماموریت‌های مهمتر آن مانند ایفای نقش در مدیریت منابع، رفاه و توسعه پایدار بپردازیم.

 

برگزیدگان مسابقه جهانی بسته‌بندی سال 2021

 

فهرست مسابقات ملی و منطقه‌ای بسته‌بندی در جهان

بیشتر بخوانید . . .