عدم شناخت از دانش فنی چاپ و طراحی، مهمترین نقاط ضعف آثار چاپی در ایران

بسیاری از نقاط ضعف آثار چاپی از مرحله طراحی و عدم شناخت به دانش فنی طراحان از چاپ می‌باشد آموزش حرفه‌ ای از مهم‌ترین اولویت‌هادر بخشی آموزش صنعت چاپ مربوط به تربیت اپراتورها است که بهترین شکل آن آموزش از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای است.

نقل از orta.ir

رضا نورائي Reza Nouraei

رضا نورائي
Reza Nouraei

صاحب امتیازماهنامه صنعت بسته بندی گفت: عدم شناخت از دانش فنی چاپ و طراحی از جمله مهمترین نقاط ضعف آثار چاپی در ایران ازسوی طراحان است.

رضانورایی در گفتگو باخبرنگار همایش گفت: بسیاری از نقاط ضعف آثار چاپی از مرحله طراحی و عدم شناخت به دانش فنی طراحان از چاپ می‌باشد آموزش حرفه‌ ای از مهم‌ترین اولویت‌هادر بخشی آموزش صنعت چاپ مربوط به تربیت اپراتورها است که بهترین شکل آن آموزش از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای است.
وی گفت: در کشورهای توسعه یافته آموزش مورد توجه و نتیجه مستقیم آن اجرای استانداردهای تولید، ایمنی و مدیریت در چاپخانه است بخشی از آموزش چاپ مربوط به فنون و دانش طراحی و بسیاری از روش‌های چاپ را در بر می‌گیرد.در این بخش از آموزش مطالب عمومی واشتیاق دانش آموختگان بیشتر است.

رضا نورایی همچنین گفت: من رکودی که ویژه صنایع چاپ و بسته‌بندی باشد نمی‌بینم مشکل اصلی مربوط به کل صنعت و اقتصاد کشورو با فراز و نشیب‌های آن دچار افت و خیز می‌شود.
وی افزود:در حال حاضر سرمایه در گردش مشکل اصلی بیشتر واحدهای صنعتی و حتی فرهنگی است. این مشکل ناشی از تاخیر در وصول مطالبات است و اگر خصلت مراعات و مماشات در مردم ما وجود نداشت ناهنجاری‌های بسیار بدتر از آن چه اکنون وجود دارد در جامعه مشاهده می‌شد.
وی در مورد نقش آموزش نیز گفت:احساس نیاز به آموختن نزد کسانی که نیاز دارند چیزی را که نمی‌دانند یاد بگیرند بسیار مهمتر از احساسی است که اساتید برای یاد دادن دارند ما بیشتر اوقات در بزنگاه‌های تخصصی یکی از دو شرط لازم برای ارتقای دانش از طریق آموزش را کم داریم.
نورایی ادامه داد: گاهی هنگام انتقال دانش و تجربه توسط فرد متخصص با حواس‌پرتی و بی‌میلی و گاهی حتی عدم درک صحیح از سوی فراگیرنده مواجه می‌شویم. وگاهی هم مدرس فاقد توانایی یا دانش کافی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی است.

• وی افزود:جایگاه مهم بسته‌بندی در صادرات بسیار واضح و مبرهن است آن تحمل، پنهان‌کاری، توجیهات و تغییر کاربری که در داخل کشور در مورد محصولات بی‌کیفیت یا ناقص صورت می‌گیرد در خارج از کشور ممکن نیست.
• رضانورایی با اشاره به اینکه هنگام صادرات ما باید تابع قوانین و سلیقه ای عمل نکنیم گفت: ضعف بسته‌بندی‌های صادراتی ما بیش از آن که به مشکلات فنی مربوط شود از…ادامه در اینجا

بیشتر بخوانید . . .