نشر هیراد

انتشارات هیراد با مدیر مسئولی حسین نورائی در سال 1379 تاسیس شد.

عمده زمینه فعالیت نشر هیراد انتشار کتابهای علمی و هنری است.

فهرست و جزییات تعدادی از کتابهای منتشره را در اینجا می‌توانید ببینید.