خطای چاپخانه و تاخیر در توزیع شماره مهرماه ماهنامه صنعت بسته بندی

به اطلاع خوانندگان محترم ماهنامه صنعت بسته بندی میرساند ماهنامه صنعت بسته بندی شماره 162 که باید در دهه آخر مهرماه توزیع میشد متاسفانه به دلیل یک مشکل چاپی به چاپخانه برگردانده شد.

iranpack-162-print-error

شماره 162 ماهنامه صنعت بسته بندی نزدیک به یک هفته در گرو حسابدار چاپخانه مانده بود تا اسناد مطالبات مالی چاپخانه را دریافت کند پس از پایان گروکشی و آزاد شدن مجله معلوم شد جلد تمامی مجلات چاپ شده دارای اشکال چاپی مشهودی است که متاسفانه چاپخانه بدون اصلاح آن قصد تحویل کار به ماهنامه را داشت.

به نظر میاید اصرار حسابدار چاپخانه بر دریافت چک مربوط به چاپ این مجله قبل از تحویل آن به دلیل اطلاع از خرابکاری چاپخانه بر روی جلد مجله و داشتن تضمینی برای پرداخت پول چاپخانه باشد.

در حال حاضر با وجود لزوم اصلاح اشکال چاپی مجله از سوی چاپخانه، باید تکلیف خسارات مادی و معنوی ناشی از دیرکرد توزیع مجله و سوخته شدن بعضی از اخبار و آگهی ها روشن شود.

بهتر است بعضی چاپخانه داران محترم به جای برگشت زدن چک مشتریان در کنار لاپوشانی فاکتورها از دارایی که باعث خلل در روند اعلام وصول و تمدید مجوز نشریات میشود و همچنین به جای ایجاد فشار روانی بر مشتریان باسابقه و معتبر خود برای تسویه حساب و گروگان گیری کارهای چاپ شده کمی سر در کار خود فرو برده و اول به حساب درستکاری خود برسند و آبروی مشتریان خود را به بازی نگیرند.

ماهنامه صنعت بسته بندی همین جا از همه خوانندگان و مشترکان بزرگوار و محترم خود به دلیل این تاخیر عذرخواهی کرده و اطمینان میدهد که مشکلات ایجاد شده از طریق تمام مراجع مربوطه و ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .