استاندارد ملی جدید مقوا و جعبه‌های مقوایی برای مواد خوراکی

تمام جعبه‌هایی که با مقواهای تو پر برای مواد خوراکی مانند فست فودها، قنادی‌ها و خوردنی‌های امثال آن تولید می‌شوند باید پیرو این استاندارد باشند.

پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی به نقل از رضا نورائی عضو کمیته فنی و کمیته ملی این استاندارد:

آخرین بازنویسی استاندارد ملی مقوا و جعبه‌های مقوایی مورد استفاده برای بسته‌بندی مواد خوراکی بعد از بیش از دو سال در کمیته ملی بسته‌بندی سازمان ملی استاندارد به تصویب رسید.

پیش از ظهر روز چهارشنبه 22 آبان 98 پس از ده‌ها جلسه در کمیته‌های تدوین استاندارد و گذشت دو سال همچنین بحث و جدل‌های فراوان در جلسه کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی بالاخره این استاندارد نهایی شد و برای گرفتن دستور اجرا راهی شورای عالی استاندارد گردید.

استاندارد 3341 که به بیان ویژگی‌ها و روش آزمون مقواها و جعبه‌های مقوایی مورد استفاده برای بسته‌بندی مواد خوراکی می‌پردازد در سال 1389 تدوین شد و از آن تاریخ تاکنون چند بار اصلاح شده است. ولی در آخرین نوبت از ابتدا بازنگری و اکنون نسخه بازنگری شده آن مورد تصویب قرار گرفته است.

این استاندارد برای مقواهای تو پُر نوشته شده و ورق و جعبه‌های موجدار (کارتن) را شامل نمی‌شود.

تمام جعبه‌هایی که با مقواهای تو پر برای مواد خوراکی مانند فست فودها، قنادی‌ها و خوردنی‌های امثال آن تولید می‌شوند باید پیرو این استاندارد باشند.

در این استاندارد جدول‌هایی وجود دارد که میزان جرم مقوا برای هر وزن از محتوای جعبه را تعیین کرده است. همچنین بایدها و نبایدهایی برای پوشش‌های سطحی مقوا و حتی وضعیت چاپ روی آن هم تعریف شده است.

در این استاندارد همه اطلاعات الزامی که باید روی جعبه‌ها چاپ شوند مشخص شده است.

با روند معمول اجرایی شدن استانداردهای ملی به نظر می‌آید تولیدکنندگان مقوا و جعبه‌سازان مشمول این استاندارد نزدیک به یک ماه فرصت دارند مواد اولیه و فرایند تولید خود را با این استاندارد انطباق دهند.

به موازات این انطباق واحدهای مصرف‌کننده نظیر رستوران‌ها و قنادی‌ها نیز باید در جریان این استاندارد قرار گیرند تا در بازرسی‌های آینده دچار مشکل نشوند.

بیشتر بخوانید . . .