HERSHEY’S

“کاهش مصرف کاغذ ما 1957 درخت را نجات می‌دهد، در حالی که کاهش استفاده از آلومینیوم و انرژی برای ساخت آن مساوی با قطع کردن برق 56 خانه در سال است.

این طرح جدید و امروزی شکلات‌های مینیاتوری Hershey است. این طراحی برجسته بوده و برای کاغذ بسته‌بندی و کیسه یک طراحی مجدد انجام شده است. این بسته‌بندی از لحاظ پایداری هم مناسب است. چون هر کاغذ بسته‌بندی 050/0 گرم نسبت به قبل کاهش وزن داشته است.

طراحی جدید

طراحی جدید

طراحی قدیم

طراحی قدیم

به این شکل در مصرف 271،800 کاغذ بسته‌بندی صرفه‌جویی شده که برای پرکردن 11 تراکتور، نجات 1975 درخت و ذخیره برق کافی برای روشنایی 56 خانه در یک سال کامل کافی است. طراحی کلی این بسته یک به‌روزآوری استثنایی به حساب می‌آید. Laura Renaud سخنگوی Hershey، می‌گوید ،”کاهش مصرف کاغذ ما 1957 درخت را نجات می‌دهد، در حالی که کاهش استفاده از آلومینیوم و انرژی برای ساخت آن مساوی با قطع کردن برق 56 خانه در سال است. در Hershey، ما پروژه‌های پایداری بسته‌بندی بسیاری داشته‌ایم. بیش از 175 مورد در سه کشور که 14 میلیون پوند مواد بسته‌بندی را در تنها 5 سال ذخیره کرده‌اند. این پروژه‌های بسته‌بندی بخشی از چگونگی کسب و کار هدفمند Hershey هستند.”

iranpack-156-Hershey's Miniatures1

 

 

 

Nonniana  <<<  پیش/ پس  >>>   ——–

 

بیشتر بخوانید . . .