مسیر لذت بخشیدن به مصـرف‌کننده

سته‌بندی باید قابل درک باشد. هیچ دستورالعملی مورد نیاز نباشد. باید در هر زمان به‌راحتی و توسط هرکسی قابل باز شدن باشد (مناسب برای کودکان، سالمندان و افرادی که دارای چشم‌انداز و یا مهارت چالشی هستند و غیره). دسترسی به کالا باید ساده باشد اعم از دستیابی به آن (متناسب با دست مردان باشد)،ریختن (به راحتی ریخته یا پاشیده شود)، یا تکان داده‌شود (درب بالایی داشته باشد و درب ورودی را ببندد).

مصرف‌کنندگان کاربران نهایی هستند، و در عین‌حال هدایت کردن در دست آنهاست، در تحقیقات بسته‌بندی داخلی مصرف‌کنندگان همیشه در راس ذهن نیستند زمانی‌که جداول زمانی و بودجه‌ها شکسته شود.
آن چه که برخی موفق به درک آن نشده‌اند این است که سرمایه‌گذاری از پیش در مورد بینش‌های مصرف‌کننده می‌تواند فرصت‌هایی را آشکار سازد، چالش‌هایی را کشف کند، و از اشتباهات عمده جلوگیری کند.
بسته‌بندی مناسب می‌تواند تصویر نام‌تجاری را تقویت سازد، فرصت‌های استفاده جدید را ایجاد نماید، مصرف را افزایش داده، به ارزش و لذت مصرف‌کننده بیافزاید.
لذت مصرف‌کننده ساده به نظر می‌رسد، این طور نیست؟ می‌تواند این گونه باشد. راهنمایی‌های زیر چگونگی آن را نشان می‌دهد.

یافتن و شناختن را سریع کنید

رنگ و پیام‌ها در راس افکار است، اما فرم (شکل) نیز نقش ثانویه در برقراری ارتباط بازی می‌کنند. آیا این منحصربه‌فرد، مخرب و یا یکی از میان گروه است؟ برخی از مارک‌های مشهور را می‌توان در سیاه‌نما هم تشخیص داد. شکل‌دهی باید مطابق با محصول و نام‌تجاری باشد. یک عامل اصلی مشکل در تمیزکردن بطری عطر زنانه در انحناء آن است. از گسستن جلوگیری می‌کند.

انتخاب‌کردن در قفسه

آیا خریداران می‌توانند بسته‌بندی خود را با یک دست بردارند؟ یا به دو دست احتیاج دارند؟ ( آیا مادر مشغول باید کودک یا تلفن خود را رها کند؟) مردم را نگه‌دارید. بگذارید آنها بسته‌بندی را لمس کنند این امر شما را به انتخاب‌شدن محصول نزدیکتر می‌کند.
لمس نرم‌گونه بسته‌بندی در انتها توجه زیادی را به خود جلب می‌کند.

سعی کنید متناسب با خانه باشد

بسته‌بندی باید به راحتی ذخیره شده و در دسترس باشد. آن باید برای خریداران جذاب باشد زمانیکه فروشگاه آنها انبار یا یخچالشان باشد- رقابت در خانه نیز ادامه دارد.

،مردم سهولت می‌خواهند

سته‌بندی باید قابل درک باشد. هیچ دستورالعملی مورد نیاز نباشد. باید در هر زمان به‌راحتی و توسط هرکسی قابل باز شدن باشد (مناسب برای کودکان، سالمندان و افرادی که دارای چشم‌انداز و یا مهارت چالشی هستند و غیره). دسترسی به کالا باید ساده باشد اعم از دستیابی به آن (متناسب با دست مردان باشد)،ریختن (به راحتی ریخته یا پاشیده شود)، یا تکان داده‌شود (درب بالایی داشته باشد و درب ورودی را ببندد).

آن را آراسته نگه‌ دارید

باید ظاهری تمیز و بدون آلودگی، پارگی و چروکیدگی پس از استفاده داشته‌ باشد (حتی در انبار). کیفیت با این که چگونه نام تجاری نشان ‌داده ‌شود سنجیده می‌شود.

محافظت از محصول کل قضیه است

ارائه یک محصول تازه و کمک به مردم در نگهداری آن مسیر این حرکت است.
بدون ویژگی بستن و محکم کردن مجدد بسته‌بندی اتلاف و ضایعات بیشتر می‌شود. یا مصرف‌کنندگان به‌راحتی محصول خود را به ظرف دیگری منتقل می‌کنند و ویژگی‌های نام‌تجاری را به بیرون پرت می‌کنند.

کمترین بیشترین است

اجتناب از بسته‌بندی چندتایی استفاده از آن را برای مصرف‌کنندگانی که دوستدار محیط‌زیست هستند و فعالیت زیست‌محیطی انجام می‌دهند آسان‌ می‌کند.

بیشتر بخوانید . . .