گرایش به سمت اصلاح قیمت تمام‌شده

از یک سال پیش شرکت ماشین‌سازی حکمایی در پی جا انداختن نهضتی به نام اکوشارژ (Eco-Sharge( است. این نهضت که به نظر می‌آید از اروپا آغاز شده اتفاقا در ایران جواب خواهد داد.

از یک سال پیش شرکت ماشین‌سازی حکمایی در پی جا انداختن نهضتی به نام اکوشارژ (Eco-Sharge( است. این نهضت که به نظر می‌آید از اروپا آغاز شده اتفاقا در ایران جواب خواهد داد.
وقتی یک ظرف مایع ظرفشویی عرضه می‌شود بخش زیادی از آن را آب تشکیل داده است. بسیاری از مایعات در اصل موادی غلیظ هستند که اندکی از آنها با مقدار زیادی آب ترکیب می‌شود. وقتی شما محصولی از این دست را می‌خرید در واقع مقدار زیادی آب می‌خرید و وقتی آن را حمل می‌کنید در اصل مقدار زیادی آب را جا به جا می‌کنید. این در حالی است که آب در محل مصرف هم موجود است. متخصصان در صدد هستند با حذف آبی که برای ترکیب با ماده اصلی استفاده می‌شد فقط ماده اصلی را بسته‌بندی کرده و عرضه کنند. با این کار قیمت تمام شده محصول به خاطر کاهش قیمت بسته‌بندی آن پایین آمده و حمل آن هم آسانتر خواهد بود. این کار در فرانسه توسعه پیدا کرده و در ایران هم شرکت ماشین‌سازی حکمایی با ساخت دستگاه مناسب آن در حال ترویج و توسعه آن است. این روش برای تولیدکننده سود بیشتر و برای مصرف‌کننده رضایت بیشتر را به همراه دارد.

بیشتر بخوانید . . .