سوابق همکاری رضا نورائی با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

رضا نورائی Reza Nouraei

رضا نورائی
Reza Nouraei

سوابق همکاری رضا نورائی با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده‌های چوبی، سلولزی و کاغذ

 • اجلاسیه ۱۱۶ کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده‌های چوبی، سلولزی و کاغذ – کاغذ و مقوا – اندازه‌گیری جذب انرژی کششی – روش آزمون – دبیر: لاله جاوید – رییس: کاظم محمدی
 • اجلاسیه ۱۱۶ کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده‌های چوبی، سلولزی و کاغذ – کاغذ و مقوا – کاغذهای ساک‌کرافت – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون – دبیر: لاله جاوید – رییس: کاظم محمدی

 

کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی و سلولزی

 • اجلاسیه ۲۶ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی و سلولزی – پلاستیک‌ها – فیلم و ورق – تعیین میزان کدری – روش آزمون – دبیر: سیده عظمت میری – رییس: گیتی میرمحمدصادقی
 • کمیته تدوین استاندارد بسته‌بندی و سلولزی – پلاستیک‌ها – فیلم و ورق – تعیین میزان کدری – روش آزمون – دبیر: سیده عظمت میری – رییس: گیتی میرمحمدصادقی
 • اجلاسیه ۲۶ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی و سلولزی – پلاستیک‌ها – فیلم و ورق – تعیین مقاومت در برابر توده شدن – روش آزمون – دبیر: سیده عظمت میری – رییس: گیتی میرمحمدصادقی
 • اجلاسیه ۲۷ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – کیسه‌ها – قسمت اول: واژه‌نامه کیسه‌های کاغذی مورد استفاده در صنعت – دبیر: فریده ناصح وثوق – رییس: سیدمحمد جواد سپیده‌دم
 • اجلاسیه ۳۰ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – پاکت‌های کاغذی سیمان و گچ – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون – دبیر: لاله جاوید – رییس: کاظم محمدی
 • اجلاسیه ۳۱ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – فیلم‌های سه‌لایه پلاستیکی جهت بسته‌بندی فراورده‌های شیری آبگونه پاستوریزه – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون- دبیر: علینقی نادری –  رییس: زاهد احمدی
 • اجلاسیه ۳۱ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – مقوای مومی مورد استفاده برای بسته‌بندی بستنی و فراورده‌های قنادی یخ‌زده – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون- دبیر: فریده ناصح وثوق –  رییس: سیدمحمدجواد سپیده‌دم
 • اجلاسیه ۳۲ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – کانتینرهای باری – واژه‌نامه – دبیر: رضا شریفیان – رییس: علی‌اکبر عادلی
 • اجلاسیه ۳۲ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – حمل و نقل هوایی – کانتینرهای عایق‌بندی شده – الزامات بازدهی حرارتی – دبیر: رضا شریفیان – رییس: علی‌اکبر عادلی
 • اجلاسیه ۳۳ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – مقررات عمومی بازیافت و نشانه‌گذاری فراورده‌های پلاستیکی – دبیر: کاظم محمدی – رییس: زاهد احمدی
 • اجلاسیه ۳۴ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – بطری‌های پلی‌اتیلن ترفتالات – ویژگی‌ها و روشهای آزمون – دبیر: محمدعلی موفقی – رییس: کاظم محمدی
 • اجلاسیه ۳۵ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – پالت‌های مسطح چوبی ویژه حمل و نقل محصولات – ویژگی‌های کیفی ساخت – دبیر: محمدرضا گرشاسبی –  رییس: محمدرضا قائم مقامی
 • اجلاسیه ۳۵ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – بسته‌بندی غیر قابل باز شدن توسط کودکان – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون – دبیر: محمدرضا گرشاسبی –  رییس: منیژه عبدی
 • اجلاسیه ۳۶ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – آیین کار – تعیین اثر بسته‌بندی بر محصولات غذایی و آشامیدنی طی انبارش – دبیر: ساناز نوحی – رییس: فریدون اشرفی
 • اجلاسیه ۵۹ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – بسته‌بندی برای حمل و نقل کالاهای خطرناک – بسته‌بندی‌های بزرگ – روش آزمون – دبیر: سیده زهرا سلیم بهرامی –  رییس: محمد فاعلی
 • اجلاسیه ۶۰ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – ظروف پلی‌پروپیلن تولید شده به روش شکل‌دهی گرمایی جهت بسته‌بندی مواد غذایی – ویژگی‌ها- دبیر: علینقی نادری –  رییس: زاهد احمدی
 • اجلاسیه ۶۰ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – ظروف پلاستیکی از جنس پلی‌پروپیلن و پلی‌استایرن – روش‌های آزمون- دبیر: علینقی نادری –  رییس: زاهد احمدی
 • اجلاسیه ۶۰ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – ظروف پلی‌استایرن تولید شده به روش شکل‌دهی گرمایی جهت بسته‌بندی مواد غذایی – ویژگی‌ها- دبیر: علینقی نادری –  رییس: زاهد احمدی
 • کمیته تدوین استاندارد بسته‌بندی – سلولزی و بسته‌بندی – استحکام بین لایه‌های ساخته شده یا چسبندگی بین لایه‌ها از مواد انعطاف‌پذیر- روش آزمون – دبیر: سیده عظمت میری و لیلا یوسفی –  رییس: سیدمحمدجواد سپیده‌دم
 • کمیته تدوین استاندارد بسته‌بندی – بطری‌های پلی‌اتیلن ترفتالات (پی ای تی)- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون – دبیر: محمدعلی موفقی – رییس: طاهره فرامرزی
 • اجلاسیه ۶۱ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بطری‌های پلی‌اتیلن ترفتالات (پی ای تی)- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون – دبیر: محمدعلی موفقی – رییس: طاهره فرامرزی
 • اجلاسیه ۶۱ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – لفاف‌های چندلایه جهت بسته‌بندی تک‌نفره مواد غذایی (ساشه) – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون – دبیر: علینقی نادری و سیدنادر ریاضی – رییس: زاهد احمدی
 • اجلاسیه ۶۲ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – سلولزی و بسته‌بندی – استحکام بین لایه‌های ساخته شده یا چسبندگی بین لایه‌ها از مواد انعطاف‌پذیر- روش آزمون – دبیر: سیده عظمت میری و لیلا یوسفی –  رییس: سیدمحمدجواد سپیده‌دم
 • کمیته تدوین استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – بسته‌بندی و محیط توزیع – واژه‌نامه – دبیر: سیده عظمت میری و لیلا یوسفی –  رییس: سیدمحمدجواد سپیده‌دم
 • اجلاسیه ۶۲ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – بسته‌بندی و محیط توزیع – واژه‌نامه – دبیر: سیده عظمت میری و لیلا یوسفی – رییس: سیدمحمدجواد سپیده‌دم
 • اجلاسیه ۷۱ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – بسته‌بندی و محیط توزیع – واژه‌نامه – دبیر: سیده عظمت میری و لیلا یوسفی – رییس: سیدمحمد ذبیح‌زاده
 • اجلاسیه … کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – درپوش‌های چوب پنبه‌ای – اندازه‌گیری مقدار ۲، ۴ و ۶ – تری کلروانیسول آزادشدنی – دبیر: کتانه بدیعی و مسعود تمیزی – رییس: زرین اسحاقی
 • اجلاسیه ۸۰ کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی – بسته‌بندی – بارکد و نمادهای دوبعدی برای برچسب‌های حمل، ترابری و دریافت – دبیر: فاطمه امینی و بیتا امینی – رییس: رضا نورائی