گزارشات AWA درخصوص بازارهای زیرلایه سطوح پشت چسبدار در آسیا

انجمن الکساندر واتسون AWA خبر از انتشار ششمین نسخه مطالعه بازار لایه زیرین در سطوح پشت چسبدار در آسیا داده است، و اظهار کرده که اطلاعات و تجزیه ‌و‌ تحلیل عمیقی در خصوص زیرلایه سطوح پشت چسبدار در این منطقه جغرافیایی کلیدی کنونی و آتی را فراهم کرده‌است.
برطبق گزارش AWA، تقاضای آسیا برای زیرلایه سطوح پشت چسبدار در بسیاری از کاربردها، از لیبل‌ها تا مواد غذایی و صنعت نان، بهداشتی و نوار و روبان‌ها در دنیا بیشترین است که بتنهایی 37 درصد از کل بازار جهانی را به‌خود اختصاص‌داده‌است.
در سال 2015، 47 درصد از زیرلایه سطوح پشت چسبدار آسیا در برچسب‌های کاربردی حساس به فشار به کار ‌رفته‌است. درحالی که اساس کاغذ شیشه‌ای/SCK پشت چسبدار تا حد متوسطی برای استفاده در لیبل ترجیح داده‌می‌شود، AWA می‌گوید، شرایط آب ‌و ‌هوایی آسیا حامی کاغذ پوشیده‌شده از پلی‌اولفین به‌عنوان یک رها‌کننده منتخب با 29 درصد از سهم بازار می‌باشد. از لحاظ رشد در آینده، پیش‌بینی می‌شود شاهد رشدی حدود 6/7 درصد سالیانه در چند سال آینده در آسیا باشیم، تحقیقات AWA نشان می‌دهد که آن به بخش‌های دارویی، نوار بسته‌بندی و بازار صنعتی بیشتر کمک خواهد کرد. این شیوه از سرمایه‌گذاری زنده و جالب‌توجه حمایت می‌کند، این گزارش می‌گوید، نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌های‌ شرکت‌های غربی بلکه همچنین خود منطقه نیز در خصوص طرفیت تولید در چین می‌تواند به‌تنهایی بطور ‌بالقوه تقاضای دوبرابر را در پنج سال آینده مدیریت کند.

بیشتر بخوانید . . .