یک امولسیون دوستدار محیط زیست

GELTRAP™ که یک فناوری ثبت اختراع شده توسط SEPPIC است، به صورت سرد و با برش کم یا زیاد فرموله می‌شود. در نتیجه تولید 5 کیلوگرم GELTRAP™ نسبت به امولسیون روغن در آب ساخته شده به روش داغ، با برش پایین، موجب صرفه‌جویی 98 درصدی در مصرف انرژی و کاهش 78 درصدی زمان تولید می‌شود.

GELTRAP™ ایده‌ای است که نسبت به امولسیون روغن در آب یا آب در روغن متفاوت است. GELTRAP™ یک امولسیون ژل در روغن با درصد آب بیشتر از 80 درصد است. فاز ژلی آن با استفاده از یک پلیمر ضخیم‌شونده مانند SEPIPLUS™ 400 یا SEPINOV™ EMT 10 فرموله می‌شود و خود امولسیون توسط یک امولسیفایر مایع به نام EASYNOVTM پایدارسازی می‌شود. اما از همه مهمتر خواص این امولسیون است که تاکنون در بازار نمونه نداشته است. احساس شادابی و نرم‌کنندگی، مقاومت در برابر آب و مصرف انرژی بسیار پایین نسبت به یک امولسیون معمولی از جمله مزایای بارز این امولسیون است.

GELTRAP™ که یک فناوری ثبت اختراع شده توسط SEPPIC است، به صورت سرد و با برش کم یا زیاد فرموله می‌شود. در نتیجه تولید 5 کیلوگرم GELTRAP™ نسبت به امولسیون روغن در آب ساخته شده به روش داغ، با برش پایین، موجب صرفه‌جویی 98 درصدی در مصرف انرژی و کاهش 78 درصدی زمان تولید می‌شود. به این ترتیب کاهش 6/4 کیلوگرمی تصاعدات CO2 اتفاق می‌افتد. اثر زیست‌محیطی تولید نیز نسبت به یک امولسیون آب در روغن تولید شده به روش سرد تا حد چشمگیری ارتقا می‌یابد. به طوری که 74 درصد صرفه‌جویی انرژی و 64 درصد کاهش زمان تولید ممکن می‌شود.

مدیر تولید امولسیفایرهای این شرکت، جوانشو شن می‌گوید:” GELTRAP™ تماس آرام و لذت‌بخش به همراه احساس راحتی و شادابی را برای پوست به ارمغان می‌آورد. این محصول نیازهای مشتریانی را برآورده می‌کند که پیوسته در جستجوی محصولات دوستدار محیط زیست و راهکارهای چندمنظوره هستند. همچنین انواع بی‌شماری از کاربردهای بالقوه برای این محصول وجود دارد.”

بیشتر بخوانید . . .