برندینگ جدید برای Kentish Pip، تولیدکننده انگلیسی آب میوه

شرکت با اهداف بلندپروازانه‌‌ی ورود به بازارهای جدید و تبدیل شدن به یک شرکت پیشگام در جنبش craft cider، تصمیم به بازنگری در برندینگ و بسته‌‌بندی کنونی خود گرفته است. به گفته تیم مسئول بازنگری در طراحی: “تمرکز ما در این پروژه، دمیدن روحی تازه به میراث کهن این برند و انتقال شخصیت سرزنده آنها به برند بوده است”.

منبع: The Dieline

Kentish Pip کسب و کاری با مدیریت خانوادگی است که شروع فعالیت آن به سالها قبل و زمان ساخت مزرعه اختصاصی‌‌شان بازمی‌‌گردد. این شرکت با اهداف بلندپروازانه‌‌ی ورود به بازارهای جدید و تبدیل شدن به یک شرکت پیشگام در جنبش craft cider، تصمیم به بازنگری در برندینگ و بسته‌‌بندی کنونی خود گرفته است. به گفته تیم مسئول بازنگری در طراحی: “تمرکز ما در این پروژه، دمیدن روحی تازه به میراث کهن این برند و انتقال شخصیت سرزنده آنها به برند بوده است”.

iranpack-159-Kentish02
برای این کار، یک نام و تم گرافیکی به هر طعم اختصاص داده شده که هم به پیشینه آن و هم کاراکتر اختصاصی هر محصول مربوط است. تایپوگرافی دستی و رنگ‌‌های چشمگیر متضاد به برجسته شدن طراحی در قفسه‌‌های شلوغ کمک می‌‌کند اما در مورد لوگو و سبک طراحی، حفظ احساس ثبات و ماندگاری برند مد نظر بوده است. طراحی با دست، بازتاب‌‌دهنده‌‌ی‌‌ ویژگی‌‌های صنعتگری، گلچین بودن و پرورش خانگی برای تولید این نوشیدنی سیب است. همچنین از تصاویر گرافیکی در محتوای بسته‌‌بندی و بازاریابی Kentish Pip استفاده شده است.

iranpack-159-Kentish05iranpack-159-Kentish06
craft cider: نوشیدنی سیب کاملا طبیعی از سیب‌‌های پرورش داده شده در مزارع خصوصی که تقریبا تمامی مراحل تولید آن به طور دستی انجام می‌‌شود.

نان Wonder  <<<  پیش/ پس  >>>  Kurko Longe Drink

بیشتر بخوانید . . .