محفظه نوشيدني MAP و کاهش مواد مصرفي

يک راه‌حل اثبات‌شده براي حل اين مشکل براي محصولات ضدعفوني‌شده و داغ‌پرشده ظروف PET هستند که پنل‌هاي انعطاف‌پذير يا قاعده‌اي دارند که براي جبران تغييرشکل طراحي شده و باعث مي‌شود بسته ظاهر خوبي داشته باشد

“Thin is in”به عنوان شکلي از کاهش منابع مدتها بخشي از بسته‌بندي پايدار (و معمولا مقرون‌ به صرفه) بوده است. با اين حال،‌ اين تاکتيک مي‌تواند براي محصولات فاسدشدني در بطري‌هاي PET که در دماهاي بالا پر مي‌شوند،‌ مشکل‌ساز باشد چون هنگامي که محصول سرد مي‌شود، ‌اين ظروف شکل خود را از دست مي‌دهند.

ديواره‌ي بطري‌ها را مي‌توان براي مقاومت در برابر تغيير شکل حاصل از تغيير دما ضخيم ساخت،‌ اما اين با رويکرد زيست محيطي کاملا منافات داشته و به خاطر نياز به پليمر بيشتر يا مواد ديگر براي تقويت ظرف مقرون به صرفه نباشد.

يک راه‌حل اثبات‌شده براي حل اين مشکل براي محصولات ضدعفوني‌شده و داغ‌پرشده ظروف PET هستند که پنل‌هاي انعطاف‌پذير يا قاعده‌اي دارند که براي جبران تغييرشکل طراحي شده و باعث مي‌شود بسته ظاهر خوبي داشته باشد.

يک شيوه ديگر نیز از سوی گروه BASF. معرفی شده که اين مشکل را با استفاده از اتمسفر اصلاح شده (MAP) در بسته‌بندی حل می‌کند. در بالاي بطري يا محفظه، قسمتي تعبيه مي‌شود که “بخش فشار مجراي ذخيره” نام دارد که گاز را در فضاي بالا به شيوه‌اي که فشار بخار را کاهش مي‌دهد جذب و تخليه کرده و تغيير شکل را نيز کاهش مي‌دهد.

اين اختراع چندين ماده مجراي ذخيره شامل کربن، کربن فعال‌شده،‌ زئوليت و يک ترکيب ارگانيک فلزي (MOF) است. اين ساختار گازي مثل نيتروژن، آرگون، دي‌اکسيدکربن، گازهاي ديگر يا مخلوطي از گازها را ذخيره مي‌کند طبق وسيله،‌ که 28 نمونه يا راه‌هاي مختلفي که کنترل فشار مورد نظر با اين مواد ميسر باشد را تشريح مي‌کند،‌. مزيت ايجاد شده، توليد بسته‌اي است که براي کاهش هزينه‌ها به مواد کمتري احتياج داشته و پايداري بسته را بهبود بخشد.

بسته‌بندي کاربردي شامل بطري‌ها، ‌قوطي‌ها، ‌کيسه‌ها و ديگر محفظه‌ها است.

بیشتر بخوانید . . .