گاز استریل با قیمت گرانتر و عمر کمتر

ماهنامه صنعت بسته‌بندی/ این روزها در تعدادی از داروخانه‌ها وقتی بخواهی گاز استریل بخری محصولی می‌فروشند که تاریخ تولید آن مربوط به بهمن سال ۹۳ است (سه ماه مانده به انقضا) و قیمتش حدود ۲۰ تا ۴۰ تومان بیش از قیمت درج شده بر روی بسته‌بندی است.

ماهنامه صنعت بسته‌بندی/ این روزها در تعدادی از داروخانه‌ها وقتی بخواهی گاز استریل بخری محصولی می‌فروشند که تاریخ تولید آن مربوط به بهمن سال ۹۳ است (سه ماه مانده به انقضا) و قیمتش حدود ۲۰ تا ۴۰ تومان بیش از قیمت درج شده بر روی بسته‌بندی است.
یعنی عملا محصولی را به شما می‌فروشند که دو ماه بیشتر به پایان عمرش نمانده و قیمتش هم بالاتر از قیمت اصلی است.
وقتی از داروخانه علت را جویا شدیم گفتند همین طور به ما دادند و قیمتش هم بالا بوده. داروخانه گفت فاکتورش هم موجود است.
در واقع محصولی که باید با عمر یکساله و با قیمت درج شده بر روی بسته‌بندی فروخته شود با عمر کمتر و قیمت بیشتر فروخته می‌شود. این وضعیت پرسش‌هایی را به ذهن متبادر می‌سازد:
– چرا این محصول از بهمن سال گذشته تاکنون در انبارها مانده و فروخته نشده؟
– چرا اگر با هزینه آن زمان تولید شده و سودش محاسبه شده با نرخ تولید امروز فروخته می‌شود؟
– اگر جزء ذخایر بحران بوده و وارد بازار شده چرا با قیمت بالاتر از قیمت خرید آن زمان به مردم فروخته می‌شود؟
– اگر فرض بالا صحیح باشد آیا آوردن ذخایر زمان بحران به بازار یک تجارت است؟ آن هم با این سود بالا؟ آن هم با این عمر کمی که از محصول مانده؟
– پس تولیدات بین بهمن ۹۳ تا کنون کجا رفته اند که در آذر ۹۴ باید گاز استریل تولید بهمن ۹۳ را مصرف کنیم؟
– چه کسی مسئول حمایت از حقوق مصرف کننده در قبال فروش گاز استریل نزدیک به زمان انقضا است؟
– آیا این وضعیت از نظر مسئولین بهداشت کشور بدون مشکل و یک وضعیت عادی است؟

بیشتر بخوانید . . .