آموزش تفکیک زباله به دانش آموزان بنابی با توزیع کارتن‌پلاست مدارس

مهر/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست بناب گفت: برای فرهنگ سازی و آموزش تفکیک زباله به دانش آموزان، کارتن‌پلاست مخصوص زباله‌های کاغذی در مدارس شهرستان توزیع می شود.
صیاد لطفی در حاشیه اجرای این طرح با اشاره به مصوبات کارگروه مدیریت پسماند آذربایجان شرقی اظهار داشت: یکی از مصوبات مهم این کارگروه توزیع کارتن‌پلاست های مخصوص تفکیک زباله‌های کاغذی در مدارس استان بوده است.
وی با بیان این که این مصوبه عملی و تعداد ۱۰۰ عدد از این باکس‌ها در مدارس توزیع شده، تصریح کرد: هدف از این طرح آموزش دانش‌آموزان است چرا که فرهنگ‌سازی و آموزش، گام مهم و موثری در موفقیت طرح‌های تفکیک زباله از مبدا خواهد بود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بناب افزود: بطور کلی هدف از بازیافت کاغذ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی می‌باشد  و با جداسازی و بازیافت کاغذ از زباله‌های دیگر علاوه بر کاهش قطع درختان می‌توان به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای نیز کمک کرد.
لطفی در پایان گفت: کاغذ یک ماده زیست‌تخریب‌پذیر است و وقتی که در خاک دفن می‌شود، به کمک میکروارگانیزم ها تجزیه و مقدار بسیاری گاز متان CH۴ تولید می‌كند و متان نیز یک گاز گلخانه‌ای است که افزایش آن در اتمسفر، باعث گرم شدن کره زمین و تبعات جانبی ناشی از آن می‌شود.

بیشتر بخوانید . . .