آرشیو: 23 آگوست 2014

مقایسه فناوری‌های کدگذاری

جوهرافشان پیوسته (CIJ) و جوهرافشان حرارتی (TIJ) دو فناوری جوهرافشان غالب مورد استفاده در عملیات کدگذاری صنعتی بر روی بسته اولیه هستند. سیستم‌های لیزری که استفاده از آنها طی ده سال گذشته سیر صعودی...

دربند قوطی

سری V از دربندهای قوطی Booth #S-2100 ساختِ PneumaticScaleAngelus (PSA) شامل هشت مدل مجهز به سه تا هجده هد درزگیری است و سرعت 75 تا 2500 قوطی بر دقیقه دارد. این دستگاه قوطی‌های خوراکی...

سیستم اختلاط وزن و کاهش دورریز مخلوط‌ها

سیستم‌های اشعه ایکس Ishida قادر به شناسایی پلاستیک، سنگریزه، فلز، شیشه و محصولات ناقص یا معیوب هستند. چک کننده های وزن DACS-G از Ishida دو محدوده وزنی را بازرسی کرده و با سنسورهای وزن مختلف متناسب با کاربرد مد نظر عرضه می شوند.