نوع دیگری از فرهنگ سازی در جهت مدیریت مصرف آب

ایرنا – هیچ وقت آب را هدر نده حتی اگر کنار یک نهر جاری از آب بودی، این نوشته ای است بر روی برچسب بطری های آب بسته بندی کشور استرالیا که حداقل بخاطر قرار گرفتن در اقیانوس، حجم انبوهی از آب آن را احاطه کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اگر بخواهیم مطالب درج شده بر روی بطری های آب تولیدی در داخل کشور و سایر کشورها را مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که این تبلیغات تا چه حد می تواند در فرهنگ سازی مصرف آب نقش موثری ایفا کند.

موضوع اصلاح الگوی مصرف چند سالی است که بسیار به گوش می رسد و در حال حاضر نیز شاید تنها گزینه برای عبور از شرایط بحرانی آبی کشور است، ولی اگر این راهکار تنها جنبه شعاری داشته باشد، نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

اگرچه به گفته رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، دولت و وزارتخانه تلاش دارند تا از طریق فرهنگ سازی اقدام به تغییر رفتار مصرف مشترکان نمایند ولی آمارهای منتشره در بخش منابع و ذخایر آبی نشان از این دارند که این فرهنگ سازی تاکنون تاثیر زیادی بر مصرف بهینه این ماده حیاتی نداشته است.

اکنون مصرف آب هر ایرانی در 24 ساعت حدود 250 لیتر می باشد که این رقم تقریبا دو برابر میزان مصرف آب در سایر کشورهاست لذا با مدیریت صحیح و برنامه ریزی و با هدف پیشگیری از هدرروی و خروج از شرایط بحرانی آب، باید میزان مصرف را تا حد استانداردهای معمول جهانی کاهش دهیم.

در بررسی مطالب تبلیغی موجود بر روی آب های بسته بندی تولید داخل مشاهده می کنیم که توضیحات روی بطری های آب بیشتر مربوط به معرفی منطقه ای است که آب استخراج و بسته بندی شده، در حالی که با توجه به شرایط خاص ایران بلحاظ تداوم خشکسالی ها و کمبود شدید منابع آبی ایران، باید شعارهایی بر روی بطری ها درج شود تا مصرف کنندگان به مصرف بهینه و مدیریت مصرف آب ترغیب و تشویق شوند.
https://www.irna.ir/fa/News/81660668/

بیشتر بخوانید . . .