بازدارنده در برابر حلال‌ها

این محلول بازدارنده به هیچ وجه بر عملکرد ظروف تاثیر نمی‌گذارد و وزن سبک و خواص پایدار و مقاومت به ضربه را حفظ می‌کند. علاوه بر این تمامی آزمون‌های سقوط، فشار و انباشت را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

RPC Emballages Moiransیک محلول بازدارنده جدید را برای سری ظروف قالبگیری دمشی شده خود تا ظرفیت 30 لیتر تولید کرده است. RPC Protect® یک بازدارنده موثر در برابر محصولات بر پایه حلال است و یک محلول انتقالی مطمئن و کارآمد برای انواع محصولات شیمیایی، کشاورزی- شیمیایی و سوختی محسوب می‌شود. همچنین امکان استفاده از این محصول برای مواد خوراکی وجود دارد.

این محلول بازدارنده به هیچ وجه بر عملکرد ظروف تاثیر نمی‌گذارد و وزن سبک و خواص پایدار و مقاومت به ضربه را حفظ می‌کند. علاوه بر این تمامی آزمون‌های سقوط، فشار و انباشت را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

در حال حاضر ظروفی که این محلول در آنها استفاده شده، برای دریافت تائیدیه سازمان ملل مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. RPC Protect® را می‌توان برای تمامی انواع ظروف استفاده کرد و تطبیق‌پذیری در طراحی را ممکن می‌سازد. همچنین سری خانواده آن شامل هر دوی بسته‌های بازدارنده و غیربازدارنده قابل ساخت هستند.

بیشتر بخوانید . . .