آرشیو: 27 آوریل 2016

سیگار تازه‌تر در جعبه‌های جدید مارلبرو

ماهنامه صنعت بسته‌بندی: مارلبرو، سیگاری که توسط شرکت آلتریا تولید می‌شود بسته‌بندی جدیدی به بازار عرضه کرده است. بسته‌بندی جدید نقش زیادی در تازه ماندن سیگار و توتون آن دارد. جعبه جدید سیگار مارلبرو دارای درپوشی از فویل آلومینیوم است که رسیدن هوا به سیگارهای داخل جعبه را به حداقل می‌رساند