مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (کارتن و مقوا)

iranpack-book-Paper

 مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (کارتن و مقوا)

سه فصل  پرطرفدار و کاربردی از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث مهمی چون تولید کاغذ و مقوا، روش ساخت و ویژگی‌های فنی جعبه‌های مقوایی، و جعبه‌های موجدار یا همان کارتن

۶۰۰۰۰ تومان

فهرست

مقدمه نویسنده

مقدمه ویراستار

 

کاغذ و مقوا۱۵

منابع و آماده سازی الیاف )Fiber( 17

منابع الیاف و طول الیاف۱۸

روشهای ساخت خمیر کاغذ۲۰

آماده‌سازی خمیر برای ساخت کاغذ۲۲

آهارزنی )Sizing( داخلی، افزودنیها و عملیات آب‌زدایی۲۲

ماشینهای‌ کاغذسازی‌ نمونه‌۲۴

ماشینهای‌ فوردرینیر۲۴

مشینهای‌ سیلندری‌۲۶

ماشینهای‌ دوسیمه‌۲۸

جهت‌ طولی‌ و عرضی‌ حرکت‌ ماشین (راه‌ کاغذ)۲۹

فرآوری سطح یا‌ خشک‌کردن‌ انتهائی و پوشش سطح‌۳۰

بیان ویژگی‌های کاغذ۳۳

ضخامت‌ و وزن‌ ۳۳

درخشندگی‌ ۳۴

کاغذ و میزان‌ رطوبت‌ آن‌ ۳۴

ویسکوالاستیسیتی‌ Viscoelasticity37

انواع‌ کاغذ۳۷

انواع مقوا۴۳

روشهایی برای‌ بررسی ویژگی‌های‌ کاغذ ۴۶

پرسش۵۱

 

فصل دوم

جعبه‌های تاخور مقوایی

طبقه‌بندی‌ انواع‌ بسته‌بندی‌ها ۵۹

طراحی‌ جعبه‌های‌ تاخور۶۱

انتخاب‌ مقوای‌ مناسب‌۶۹

فرآیند تولید ۷۰

جعبه‌های ساده تیوبی شکل۷۵

جعبه‌ با انتهای‌ بسته‌ شده‌ (سیل‌ شده)۷۸

طرحهای‌ دربندی‌ تاشو۸۰

انواع‌ دیگر دربندی‌ها۸۵

ویژگیهای‌ خارجی‌ طراحی‌ و قسمت‌بندیهای‌ داخلی‌۸۷

جعبه‌های سینی‌شکل ساده به صورت تاخور۹۱

جعبه‌های‌ سرپاSetup boxes96

پرسش۱۰۱

 

فصل سوم

کارتن

چشم انداز تاریخی۱۱۳

مقوای موجدار۱۱۵

ساختمان۱۱۵

درجه‌بندی ورق۱۱۶

چسبهای مقوای موجدار۱۱۸

استانداردهای وت و درجه‌بندی مقوای موجدار۱۱۹

ساخت مقوا۱۲۰

خواص و آزمونها۱۲۵

خواص کاغذ۱۲۵

آزمون‌هاى تشخىص خواص ورق۱۲۷

قوانىن و ضوابط حمل۱۳۳

دقت کنىد۱۳۳

کاربرد۱۳۳

مجموعه ضوابط براى ساخت جعبه‌هاى موجدار۱۳۵

جعبه‌هاى موجدار (کارتن)۱۳۷

انتخاب فلوت مناسب۱۳۷

انواع طراحى کارتن‌ها۱۳۹

ملاحظات ابعادى۱۴۴

تزئىنات کارتن۱۴۶

عملىات وىژه بر روى ورق۱۴۸

تضمىن کىفىت ظرفهاى ساخته‌ شده از مقوى شىاردار۱۵۳

انواع جعبه‌ها۱۵۶

پرسش۱۶۴

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .