مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (شیشه و فلز)

iranpack-book-Glass-Metal
 مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (شیشه و فلز)
دو فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا
استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل توضیح ساده و همه‌فهم پروسه تولید ظروف شیشه‌ای و فلزی و تمام نکات مهمی که باید در این زمینه
۳۶۰۰۰ تومان

فهرست

فصل نخست

ظروف فلزی۱۵

سابقه ۱۷

اشکال متداول ظرفهای فلزی۱۹

ساخت قوطی‌های فولا‌دی۲۲

قوطیهای فولادی سه تکه ۲۵

قوطیهای‌ دو تکه‌ کشیده‌ شده‌۳۱

فرآیند کشش  آهنگری‌۳۳

قوطی‌ با دیواره‌ شکل‌دهی‌ شده‌۳۵

اکستروژن‌ ضربه‌ای‌۳۶

احظات‌ ابعادی در ساخت‌ قوطی‌های‌ فلزی‌۴۱

پوشش‌های‌ محافظ‌ برای‌ قوطی‌ها۴۲

تزئینات‌۴۲

ظرف‌های‌ فلزی‌ صنعتی‌۴۵

قوطی‌های آیروسل۴۸

ساز و کارهای‌ برون‌رانی‌ ایروسل‌۴۹

فرمول‌بندی‌های‌ محصول‌۵۲

شیرهای‌ ائروسل‌۵۳

ائروسل‌های‌ پودری۵۴

اسپریهای‌ دارای‌ ذرات‌ ریز۵۴

اسپریهای‌ دارای‌ ذرات‌ ریز۵۴

خروجی‌ چند وضعیتی۵۵

مواد کف‌مانند‌ )foam(55

عملگرهای‌ شکست‌ مکانیکی۵۵

شیرهای‌ یک‌ بار مصرف۵۵

سایر ظرف‌های‌ تحت‌ فشار۵۶

ضوابط‌ و مقررات۵۸

منابع ۶۰

پرسشهای فصل نخست۶۱

 

فصل دوم

ظروف شیشه‌ای۶۳

 

انواع‌شیشه و خواص عمومی آنها۶۵

ساخت و تولید تجاری شیشه۶۹

ساخت بطری۷۳

قالبهای‌موجود و قالبهای‌سفارشی‌ ۷۳

دمش بطری ‌و ظروف دهان گشاد۷۵

تابکاری ‌)Annealing(78

پوششهای سطحی۷۹

بازرسی‌و بستهبندی‌۸۰

محدوده مجاز )Tolerances(81

مشخصات‌ طراحی‌ بطری۸۲

حفاظت‌ از طراحی‌۸۲

قسمتها و شکل‌های‌ مختلف‌ بطری۸۲‌

دهانه‌ و دربندی‌۸۵

قسمت‌ گلوئی‌ و شانه‌ بطری‌۸۶

دیوار‌ها۸۶

پاشنه‌ و پایه‌۸۷

پایداری‌ و قابلیت‌ ماشین‌کاری‌۸۸

تزئین‌ و برچسب‌زنی‌۸۸

شیشه‌های‌ کوچک‌ دارو و آمپول‌ها۹۱

نوشابه‌های‌ گازدار (کربناته)۹۲

پرسشهای فصل دوم۹۴

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .