مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (شیشه و فلز)

iranpack-book-Glass-Metal
 مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (شیشه و فلز)

نشر هیراد

دو فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا
استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل توضیح ساده و همه‌فهم پروسه تولید ظروف شیشه‌ای و فلزی و تمام نکات مهمی که باید در این زمینه
نسخه چاپی: 67000 تومان
خرید نسخه الکترونیک: طاقچه

فهرست

فصل نخست

ظروف فلزی15

سابقه 17

اشکال متداول ظرفهای فلزی19

ساخت قوطی‌های فولا‌دی22

قوطیهای فولادی سه تکه 25

قوطیهای‌ دو تکه‌ کشیده‌ شده‌31

فرآیند کشش  آهنگری‌33

قوطی‌ با دیواره‌ شکل‌دهی‌ شده‌35

اکستروژن‌ ضربه‌ای‌36

احظات‌ ابعادی در ساخت‌ قوطی‌های‌ فلزی‌41

پوشش‌های‌ محافظ‌ برای‌ قوطی‌ها42

تزئینات‌42

ظرف‌های‌ فلزی‌ صنعتی‌45

قوطی‌های آیروسل48

ساز و کارهای‌ برون‌رانی‌ ایروسل‌49

فرمول‌بندی‌های‌ محصول‌52

شیرهای‌ ائروسل‌53

ائروسل‌های‌ پودری54

اسپریهای‌ دارای‌ ذرات‌ ریز54

اسپریهای‌ دارای‌ ذرات‌ ریز54

خروجی‌ چند وضعیتی55

مواد کف‌مانند‌ )foam(55

عملگرهای‌ شکست‌ مکانیکی55

شیرهای‌ یک‌ بار مصرف55

سایر ظرف‌های‌ تحت‌ فشار56

ضوابط‌ و مقررات58

منابع 60

پرسشهای فصل نخست61

 

فصل دوم

ظروف شیشه‌ای63

 

انواع‌شیشه و خواص عمومی آنها65

ساخت و تولید تجاری شیشه69

ساخت بطری73

قالبهای‌موجود و قالبهای‌سفارشی‌ 73

دمش بطری ‌و ظروف دهان گشاد75

تابکاری ‌)Annealing(78

پوششهای سطحی79

بازرسی‌و بستهبندی‌80

محدوده مجاز )Tolerances(81

مشخصات‌ طراحی‌ بطری82

حفاظت‌ از طراحی‌82

قسمتها و شکل‌های‌ مختلف‌ بطری82‌

دهانه‌ و دربندی‌85

قسمت‌ گلوئی‌ و شانه‌ بطری‌86

دیوار‌ها86

پاشنه‌ و پایه‌87

پایداری‌ و قابلیت‌ ماشین‌کاری‌88

تزئین‌ و برچسب‌زنی‌88

شیشه‌های‌ کوچک‌ دارو و آمپول‌ها91

نوشابه‌های‌ گازدار (کربناته)92

پرسشهای فصل دوم94

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .