مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (ماشین‌آلات)

iranpack-book-Machinery

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (حمل و توزیع)

نشر هیراد

دو فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا

استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث مهمی چون ماشین‌آلات بسته‌بندی و روشهای دربندی به زبان ساده و همه‌فهم

52000 تومان

فهرست

مقدمه نویسنده

مقدمه ویراستار

مقدمه حامی کتاب

 

فصل نخست

ماشین‌آلات بسته‌بندی17

تولید به روش خودکار19

افزایش تولید20

موجود بودن تجهیزات اولیه20

تقاضای بازار برای کالا21

چارچوب زمانی که در آن چارچوب کالا‌ باید تولید شود21

حجم تود21

استانداردهای کیفیت21

فن آوری تجهیزات21

محدودیتهای مکانی22

نیازمندیهای نصب22

خط تولید جدید22

صنعت ساخت ماشین‌آلات بسته‌بندی 22

ملا‌حظات عمومی24

سرعت‌26

واژگان‌ فنی‌26

خط‌ بسته‌بندی26

ورودی26

سرعت‌ طراحی (سرعت اسمی)27

ظرفیت27

سرعت‌ کارکرد27

خروجی27

بازده 27

خروجی‌ و سرعت‌ اسمی‌ ماشین‌28

انبارکها )Accumulators(32

سرع‌ کاری‌35

سیستمهای‌ خط‌ ستقیم‌ و سیستمهای‌ چرخشی‌36

تنظیمات38

تنظیمات‌ و میزان‌ مقرون‌ به‌ صرفه‌ بودن39

تنظیمات‌ سریع‌ 40

کنترلهای‌ ماشین‌ 41

طراحی‌ و ساخت‌ سفارشی‌ ماشین‌آلات‌ 42

ارتقاء تجهیزات‌ موجود 43

سیستمهای‌ پرکُن44

گروه‌بندی‌ محصول44

ملاحظات‌ دیگر46

پرکردن‌ مایعات‌48

دستگاههای‌ پرکن‌ با حجم‌ ثابت  و با سطح‌ ثابت‌48

دستگاههای‌ پرکن‌ پیستونی با حجم‌ ثابت‌54

دستگاه‌های‌ پرکن‌ دیافراگمی  با حجم‌ ثابت‌ 56

پمپ های‌ اندازه‌گیری‌ 56

پر کردن‌ محصولات‌ خشک‌ 57

پر کردن‌ با استفاده‌ از پیمانه‌ اندازه‌گیری‌ یا روش‌ فلاسک‌ )Flask( 57

پر کردن‌ حجمی‌ به‌ روش‌ وکیوم‌ 59

دستگاههای‌ پرکن‌ با مکانیزم‌ پیچ‌ دوار60

پرکردن‌ بر اساس‌ وزن‌ خاص‌ محصو61

شمارش‌ تعداد65

منابع68

پرسشهای فصل اول70

 

فص دوم

سیستم‌های دربندی53

 

ملاحظات مربوط به مرحله انتخاب

ملاحظات ابعادى ظرف و دربندى

دربندى‌هاى فلزى

دربندى‌هاى فلزى داراى حدىده

دربندى‌هاى فلزى از نوع خسد‌

دربندى‌هاى فلزى از نوع غلتشى

دربندى فلزى بفشار-بچرخان

دربندى‌اى تاجى شکل

دربندى‌هاى فلزى مالشى

روشهاى آب‌بندى دربندى Closure seals

دربندهاى لاىنردار

دربندهاى داخلى از نوع القاىى

دربندهاى پلاستىکى

دربندهاى ترموست‌

دربندهاى ترموپلاستىک

کاربرد دربندى‌ها

گشتاور مورد نىاز دربندى

افت گشتاور

دستکارى‌نماىى ىا ضد دستکارى Tamper evidence

سىستمهاى دربندى دستکارى‌نما

دربندى‌هاى مقاوم در برابر کودکان CR

دربندىها و عملکردهاى خاص

چوب پنبه‌ها

کاربردها و شىوه‌هاى تزئىنى

پمپها و رهاسازها dispenser‌

مثالهاىى از کارکردهاى فى وىژه

منابع

پرسش‌هاى فصل دوم

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .