مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (ماشین‌آلات)

iranpack-book-Machinery

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (ماشین‌آلات)

دو فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا

استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث مهمی چون ماشین‌آلات بسته‌بندی و روشهای دربندی به زبان ساده و همه‌فهم

۵۲۰۰۰ تومان

فهرست

مقدمه نویسنده

مقدمه ویراستار

مقدمه حامی کتاب

 

فصل نخست

ماشین‌آلات بسته‌بندی۱۷

تولید به روش خودکار۱۹

افزایش تولید۲۰

موجود بودن تجهیزات اولیه۲۰

تقاضای بازار برای کالا۲۱

چارچوب زمانی که در آن چارچوب کالا‌ باید تولید شود۲۱

حجم تود۲۱

استانداردهای کیفیت۲۱

فن آوری تجهیزات۲۱

محدودیتهای مکانی۲۲

نیازمندیهای نصب۲۲

خط تولید جدید۲۲

صنعت ساخت ماشین‌آلات بسته‌بندی ۲۲

ملا‌حظات عمومی۲۴

سرعت‌۲۶

واژگان‌ فنی‌۲۶

خط‌ بسته‌بندی۲۶

ورودی۲۶

سرعت‌ طراحی (سرعت اسمی)۲۷

ظرفیت۲۷

سرعت‌ کارکرد۲۷

خروجی۲۷

بازده ۲۷

خروجی‌ و سرعت‌ اسمی‌ ماشین‌۲۸

انبارکها )Accumulators(32

سرع‌ کاری‌۳۵

سیستمهای‌ خط‌ ستقیم‌ و سیستمهای‌ چرخشی‌۳۶

تنظیمات۳۸

تنظیمات‌ و میزان‌ مقرون‌ به‌ صرفه‌ بودن۳۹

تنظیمات‌ سریع‌ ۴۰

کنترلهای‌ ماشین‌ ۴۱

طراحی‌ و ساخت‌ سفارشی‌ ماشین‌آلات‌ ۴۲

ارتقاء تجهیزات‌ موجود ۴۳

سیستمهای‌ پرکُن۴۴

گروه‌بندی‌ محصول۴۴

ملاحظات‌ دیگر۴۶

پرکردن‌ مایعات‌۴۸

دستگاههای‌ پرکن‌ با حجم‌ ثابت  و با سطح‌ ثابت‌۴۸

دستگاههای‌ پرکن‌ پیستونی با حجم‌ ثابت‌۵۴

دستگاه‌های‌ پرکن‌ دیافراگمی  با حجم‌ ثابت‌ ۵۶

پمپ های‌ اندازه‌گیری‌ ۵۶

پر کردن‌ محصولات‌ خشک‌ ۵۷

پر کردن‌ با استفاده‌ از پیمانه‌ اندازه‌گیری‌ یا روش‌ فلاسک‌ )Flask( 57

پر کردن‌ حجمی‌ به‌ روش‌ وکیوم‌ ۵۹

دستگاههای‌ پرکن‌ با مکانیزم‌ پیچ‌ دوار۶۰

پرکردن‌ بر اساس‌ وزن‌ خاص‌ محصو۶۱

شمارش‌ تعداد۶۵

منابع۶۸

پرسشهای فصل اول۷۰

 

فص دوم

سیستم‌های دربندی۵۳

 

ملاحظات مربوط به مرحله انتخاب

ملاحظات ابعادى ظرف و دربندى

دربندى‌هاى فلزى

دربندى‌هاى فلزى داراى حدىده

دربندى‌هاى فلزى از نوع خسد‌

دربندى‌هاى فلزى از نوع غلتشى

دربندى فلزى بفشار-بچرخان

دربندى‌اى تاجى شکل

دربندى‌هاى فلزى مالشى

روشهاى آب‌بندى دربندى Closure seals

دربندهاى لاىنردار

دربندهاى داخلى از نوع القاىى

دربندهاى پلاستىکى

دربندهاى ترموست‌

دربندهاى ترموپلاستىک

کاربرد دربندى‌ها

گشتاور مورد نىاز دربندى

افت گشتاور

دستکارى‌نماىى ىا ضد دستکارى Tamper evidence

سىستمهاى دربندى دستکارى‌نما

دربندى‌هاى مقاوم در برابر کودکان CR

دربندىها و عملکردهاى خاص

چوب پنبه‌ها

کاربردها و شىوه‌هاى تزئىنى

پمپها و رهاسازها dispenser‌

مثالهاىى از کارکردهاى فى وىژه

منابع

پرسش‌هاى فصل دوم

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .