مجمع عمومی انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی جابجایی در هیات مدیره، ابقای بازرس

مجمع عمومی انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران بعد از ظهر روز یکشنبه پنجم اردیبهشت با حضور بیست و هفت تن از اعضا و تعدادی از مهمانان برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مختلفی چون انتخاب بازرس جدید، جابجایی یکی از اعضای هیات مدیره و چگونگی حضور انجمن در نمایشگاه صنایع غذایی تهران مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

مجمع عمومی انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران بعد از ظهر روز یکشنبه پنجم اردیبهشت با حضور بیست و هفت تن از اعضا و تعدادی از مهمانان برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مختلفی چون انتخاب بازرس جدید، جابجایی یکی از اعضای هیات مدیره و چگونگی حضور انجمن در نمایشگاه صنایع غذایی تهران مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
در این راستا سیدعلیرضا میربابا مدیر عامل شرکت دماگسترسازان نوین بازرس قبلی انجمن با کسب بیشترین رای در جای خود ابقا شد.
همچنین با استعفای یکی از اعضای هیات مدیره، مسعود مستغاثی مدیرعامل شرکت مبدل‌تانک که پیش از این عضو جایگزین هیات مدیره بود در جایگاه عضو اصلی قرار گرفت.
آخرین موضوع طرح شده در این نشست موضوع چگونگی شرکت انجمن در نمایشگاه صنایع غذایی و مسایل پیرامون آن بود.
سیدعلیرضا میربابا به عنوان هماهنگ‌کننده امور نمایشگاهی انجمن توضیحاتی به اعضا ارائه داده و پرسش‌های ایشان را پاسخ گفت.

بیشتر بخوانید . . .