کارکرد بهینه یک درپوش آشنا

آزمایشگاه PIERRE FABRE در فرانسه کرم معروف خود Locacid را با درپوشی نامتعارف به بازار عرضه می‌کند. بسیاری در مواجهه با این محصول ابتدا تصور می‌کنند درپوش آن برعکس گذاشته شده. درست مانند وضعیتی که در بسیاری از تیوب‌ها سیل آلومینیومی دهانه تیوب را باز می‌کنند. درپوش از نظر ظاهر کلی خود تفاوتی با سایر درپوش‌های تیوب ندارد. اولین تفاوت جزئی این است که هر دو سر درپوش رزوه دارند و می‌توانند روی تیوب، پیچ شوند. اما یک سر درپوش که طرف گشادتر آن است در وسط یک برجستگی با دو عملکرد آشنا دارد.

اول این که وقتی درپوش را از این طرف بر روی تیوب ببندیم زائده وسط آن سیل آلومینیومی دهانه تیوب را سوراخ کرده و تیوب از حالت دست نخورده خارج شده و محصول درون آن آماده مصرف می‌شود. دوم این که مادامی که درپوش از همین طرف روی تیوب بسته شده، آن زائده راه دهانه تیوب را بسته و اجازه عبور هوا یا هر ماده دیگری را از درون تیوب به بیرون یا برعکس آن نمی‌دهد و این عملکرد اصلی است.

این طرح ساده و کارامد در حالی ارائه شده که سال‌های سال است درپوش تیوب‌ها برعکس این حالت ساخته می‌شوند. یعنی زائده فقط برای باز کردن سیل تیوب استفاده شده و به دلیل نداشتن رزوه برای پیچ کردن و همچنین قرار گرفتن در قاعده کوچکتر درپوش مصرفی نداشته و چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید . . .