کارکرد بهينه يک درپوش آشنا

آزمايشگاه PIERRE FABRE در فرانسه کرم معروف خود Locacid را با درپوشي نامتعارف به بازار عرضه مي‌کند. بسياري در مواجهه با اين محصول ابتدا تصور مي‌کنند درپوش آن برعکس گذاشته شده. درست مانند وضعيتي که در بسياري از تيوب‌ها سيل آلومينيومي دهانه تيوب را باز مي‌کنند. درپوش از نظر ظاهر کلي خود تفاوتي با ساير درپوش‌هاي تيوب ندارد. اولين تفاوت جزئي اين است که هر دو سر درپوش رزوه دارند و مي‌توانند روي تيوب، پيچ شوند. اما يک سر درپوش که طرف گشادتر آن است در وسط يک برجستگي با دو عملکرد آشنا دارد.

اول اين که وقتي درپوش را از اين طرف بر روي تيوب ببنديم زائده وسط آن سيل آلومينيومي دهانه تيوب را سوراخ کرده و تيوب از حالت دست نخورده خارج شده و محصول درون آن آماده مصرف مي‌شود. دوم اين که مادامي که درپوش از همين طرف روي تيوب بسته شده، آن زائده راه دهانه تيوب را بسته و اجازه عبور هوا يا هر ماده ديگري را از درون تيوب به بيرون يا برعکس آن نمي‌دهد و اين عملکرد اصلي است.

اين طرح ساده و کارامد در حالي ارائه شده که سال‌هاي سال است درپوش تيوب‌ها برعکس اين حالت ساخته مي‌شوند. يعني زائده فقط براي باز کردن سيل تيوب استفاده شده و به دليل نداشتن رزوه براي پيچ کردن و همچنين قرار گرفتن در قاعده کوچکتر درپوش مصرفي نداشته و چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

بیشتر بخوانید . . .