بسته‌بندی در خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال 2019

گذری بر
گزارش‌های تحلیل بازار موسسه Smithers Pira

گزارش جدید بازار برند، آینده بسته‌بندی در شرق میانه و شمال آفریقا تا سال 2019 پیش‌بینی می‌شود که بازار بسته‌بندی MENA از 4/35-2/45 بیلیون در سال 2014 تا 2019 با نرخ رشد سالانه پنج درصد بیشتر از بازار بسته‌بندی تا چهار درصد رشد پیش‌بینی می‌شود.
خواندن این گزارش جدید برای همه کسانی که درگیر و یا به دنبال این بازار پرسود هستند ضروری است. این گزارش پیش‌بینی‌های مصرف، جغرافیا و نوع بسته‌بندی برای دوازده بازار اصلی و ملی را دارد همه آماده اطلاع از برنامه‌های استراتژیک هستند.
محتوای انحصاری اين گزارش:
• اطلاعات بازار منحصر به فرد و تجزیه و تحلیل بر اساس تحقیقات اولیه
• تجزیه و تحلیل تخصصی تحولات منطقه نشان می‌دهد که کدام ملت‌ها به عنوان بازار پیشرو تا سال 2019 هستند
• صد و نود جدول و ارقام اصلی نشان‌دهنده پیش‌بینی بازار جهانی
روش‌شناسی
آینده بسته‌بندی در شرق میانه و شمال آفریقا تا سال 2019 بر پایه ترکیبی عمیق از اطلاعات اولیه و ثانویه است. تحقیقات اولیه شامل ساختاربندی عمیق تلفن و پیگیری مصاحبه با بازیکنان برجسته در زنجیره ارزش خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله گروه منتخب استفاده‌کنندگان است. تحقیقات ثانویه از منابع مختلف مانند گزارش‌های مالی شرکت‌های درگیر با صنعت شامل، وب‌سایت‌های کلیدی تامین‌کنندگان صنعت، مجموعه مقالات کنفرانس بسته‌بندی، نشریات صنعت، پیش‌بینی‌های مختلف فناوری و پیش‌بینی‌های اقتصادی جهانی است. علاوه بر این، از اطلاعات و نگرش‌ها در مطالعه شامل اطلاعات با ارزش جمع‌آوری شده از صنعت کنوانسیون کلیدی/ نمایشگاه مربوط به صنعت بسته‌بندی خاورمیانه و شمال آفریقا استفاده شده است.

آن چه خواهيد يافت:
• کدام بازارها رشد سریع تا سال 2019 دارند؟
• نیازهای برآورده نشده برای کاربران نهایی بخش مصرف و جغرافیا چیست؟
• کدام یک از انواع بسته و بستر‌ها بالاترین رشد تا 2019 را دارند؟
• چگونه بهترین استفاده از محرک‌ها و گرایشات را داشته باشیم؟
• چگونه صنعت بسته‌بندی خاورمیانه و شمال آفریقا فرصت‌های سودآور را ارائه می‌دهد، و آنها کجا هستند؟
چگونه گزارش جزئی این بازار به نفع شماست؟
• دریافت آخرین اطلاعات بازار و تجزیه و تحلیل بر اساس تحقیقات اولیه در ارتباط مستقیم با طرح کسب و کار خود
•صرفه‌جویی در زمان با درک کامل آخرین تحولات در مناطق و کشف اینکه کدام ملل به عنوان رهبر بازارها در طول پنج سال آینده ظهور می‌کنند.
• تعیین پتانسیل کیفی فرصت‌های جدید سود‌آور منطقه و مصرف برای تصمیم‌گیری آگاهانه کسب و کار
• شناسایی آخرین تحولات بازار جهانی و فرصت‌های جدید

بیشتر بخوانید . . .