سینی کاغذ برای پخت گوشت منجمد در هواپز

از برترین‌های Worldstar 2024 با گزینش رضا نورائی

سینی کاغذ برای پخت گوشت منجمد در هواپز

شرکت: خانه ما

www.ourhome.co.kr/index.do

کشور: کره جنوبی

دسته: غذا


هدف اصلی توسعه این سینی کاغذی که برای پخت گوشت منجمد در دستگاه هواپز تولید شده، فراهم کردن راحتی استفاده از پخت و پز و همچنین حمل و نقل بود. سینی توسعه یافته دارای کیفیت غیر قابل اشتعال است که هنگام پختن در هواپز نمی‌سوزد و ساختارهای ساپورت و پانچ جانبی برای حفظ تردی سرخ کردن پس از پخت با به حداقل رساندن سطح تماس بین کاغذ و محصولات اعمال می‌شود. علاوه بر این، استفاده از مواد کاغذی که بازیافت آنها آسان است، نه پلاستیک، سازگاری با محیط زیست را برای رفع نیازهای مصرف‌کنندگانی که می‌خواهند زندگی دوستدار محیط زیست را انجام دهند، می‌دهد.

هنگامی که ارزیابی حسی بر روی 36 کارمند پس از پخت با استفاده از سینی توسعه یافته انجام شد، ترجیح کلی به طور قابل توجهی بیشتر از فویل کاغذی بود که بهبود سینی توسعه یافته را تایید می‌کرد.

○راحتی

– بهبود راحتی مصرف‌کننده با استفاده از سینی برای پخت محصول در سرخ کن هوا و همچنین حمل و نقل

– حمل و نقل آسان با استفاده از ساختار پانچ چاپستیک

○ ویژگی های فنی

– بدست آوردن مواد غیر قابل اشتعال کاغذی که پخت را در دمای بالاتر ممکن می‌کند. 200 ℃

– حفظ تردی سرخ کن هنگام پختن سرخ کن با استفاده از ساختار پانچ با در نظر گرفتن سطح تماس بین کاغذ و محصول و گردش هوا در داخل سینی

– ترجیح کلی و مقیاس تردی در مقایسه با فویل کاغذی در داخل به طور قابل توجهی بهبود یافته است. تست های حسی (ارزیابی مقایسه ای، مقیاس 9 درجه ای)

○ سازگاری با محیط زیست

– کاهش استفاده از پلاستیک با استفاده از مواد کاغذی

– کاهش منابع با حذف استفاده از مواد فرعی مانند فویل کاغذ یا تمیز کردن پس از پخت و پز

 

بیشتر بخوانید . . .