بسته‌بندی PET تا سال 2019

گذری بر
گزارش‌های تحلیل بازار موسسه Smithers Pira

Smithers Pira پیش‌بینی می‌کند رشد بازار به 6/4 درصد در سال در طول دوره 2014 تا2019 برسد. بطری‌های PET برای آب و مشروبات الکلی، مواد لبنی، مصارف دارویی و پزشکی رشد زیادی كرده است.
گزارش آینده بسته‌بندی PET تا سال 2019 پیش‌بینی در مورد میزان و ارزش را از طریق بخش مصرف و منطقه جغرافیایی ارائه می‌دهد.
اين گزارش به بررسی محرک‌ها و گرایشات اصلی، زنجیره تامین صنعت PET، و بازیافت و تاثیرات زیست محیطی در توسعه بازار می‌پردازد. این گزارش جامع تصویری کامل از روند جهانی صنعت بسته‌بندی PET امروزی و در طول پنج سال آینده فراهم می‌آورد.
محتوای انحصاری ما:
•پیش‌بینی استراتژیک چشماندازی جهانی در صنعت بسته‌بندی PET ارائه می‌دهد
• صد جدول و ارقام برجسته تأثیرات کلیدی اجتماعی، اقتصادی، و فناوری در شکل دادن به بازار بسته‌بندی PET
•مروری بر مقررات تأثیر آتی بازارهای بسته‌بندی PET
روش‌شناسی
آینده بسته‌بندی PET تا سال 2019 بر پایه تحقیقات اولیه گسترده‌ای شامل مصاحبه با تامین‌کنندگان رزین PET، پردازش‌گران، تولید‌کنندگان تجهیزات و کاربران نهایی، مکالمات و مکاتبات با بدنه مقررات و استانداردها، فن‌شناسان،تامین‌کنندگان و کاربران نهایی است.
تحقیقات ثانویه به اختراع ثبت شده، مقالات کنفرانس‌ها، مجلات تخصصی و، گزارش گسترده پایگاه اطلاعاتی Smithers Pira و پیش‌بینی‌های 2019 می‌پردازد.
آن چه در اين گزارش خواهيد يافت:
• گرایشات صنعت بسته‌بندی PET
• تغییر چشم‌انداز تولید PET
• تحولات در بازارهای بسته‌بندی PET تا سال 2019
• پیش‌بینی حجم بسته‌بندی PET و ارزش داده
منافع حاصل از اين گزارش
• به دست آوردن نگرش به مقررات و استانداردهای شکل دادن به صنعت
• استفاده از صدا، پیش‌بینی منحصر به فرد برنامه‌ریزی استراتژی کسب و کار شما با اعتماد به نفس
• ارزیابی تأثیرات اجتماعی و جمعیت‌شناختی مصرف‌کنندگان در حال ظهور
• شناسایی فرصت‌های محصول جدید از نوآوری بسته‌بندی
• کشف فرصت‌هایی برای رشد در هند، برزیل و دیگر بازارهای غیر غربی

بیشتر بخوانید . . .