ارزیاب وزارت بازرگانی ترکیه در نمایشگاه چاپ و بسته بندی: مشارکت در این نمایشگاه خوب بود

صنعت بسته‌بندی: لطفا خودتان را معرفی کنید.
مراد اوستوک: من کارشناس بازرگانی خارجی در وزارت بازرگانی ترکیه هستم. در این نمایشگاه هم به عنوان ناظر و ارزیاب حضور دارم. وزارتخانه ما مسئول این گونه مشارکت‌های خارجی در ترکیه است و من هم کیفیت نمایشگاه و هم کیفیت حضور شرکت‌های ترک در آن را ارزیابی می‌کنم.
صنعت بسته‌بندی: ارزیابی شما از این نمایشگاه چیست؟
مراد اوستوک: نمایشگاه منظم است و آن چه که باید ترتیب داده شده است. من نمایشگاه‌هایی را که خوب برگزار نشدند زیاد دیده‌ام. ما به عنوان کشور ترکیه، ایران را هم یک شریک تجاری خوب و هم یک همسایه خوب می‌بینیم. خوشبختانه تا این اکنون (روز سوم نمایشگاه) با هیچ مشکل یا مسئله بدی مواجه نشدم. از نظر مشارکت ملی ترکیه نیز فکر می‌کنم شرکت تویاپ کار خود را بخوبی انجام داده و کارها بدرستی پیش رفته است. من وقتی به این جا آمدم مدارک کار را بررسی کردم.
می‌توانم بگویم معرفی این نمایشگاه بخوبی انجام شده و همه از برگزاری آن مطلع هستند. من مشارکت ضعیف در نمایشگاه‌ها را دیده‌ام اما می‌بینیم که مشارکت زیادی در این نمایشگاه انجام شده است. من ندیدم سالن‌های مربوط به نمایشگاه خالی باشند. نمایشگاه زنده است. نظر و گزارش من درباره این نمایشگاه مثبت است.

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .