پلاستیک‌های زیستی برای بسته‌بندی تا سال 2020

گذری بر
گزارش‌های تحلیل بازار موسسه Smithers Pira

رشد مصرف جهانی پلاستیک‌های زیستی برای بسته‌بندی بیش از دو میلیون تن تا سال 2020، با ارزش بازار پنج بیلیون دلار (قیمت‌های سال 2014) با نرخ رشد ترکیبی سالیانه بیست و یک درصد پیش‌بینی شده است.
فناوری پلاستیک‌های زیستی با تجاری‌سازی تولیدات غیر قابل تجزیه، زیستی مشتق شده PE / PP  و تولیدات زیستی مشتق از منابع تجدید‌پذیر در حال تغییر است. این مواد جدید در حال دستیابی به کشش خوب با صنعت است زیرا آن‌ها مواد پایدار زیستی را با عملکردی قوی ترکیب می‌نمایند. آینده پلاستیک‌های زیستی برای بسته‌بندی تا سال 2020، بازار جهانی برای بسته‌بندی پلاستیک‌های زیستی، از جمله تجزیه و تحلیل شرکت‌کنندگان اصلی در بازار، محرک‌های بازار و تحولات فناوری را بررسی می‌نمایند. این گزارش با ارزیابی چالش‌های اصلی و فرصت‌هایی که پیش‌روی تامین‌کنندگان در تجارت پلاستیک‌های زیستی برای بسته‌بندی مواد‌غذایی و نوشیدنی است به پایان می‌رسد.
محتوای انحصاری اين گزارش:
* اطلاعات کمی بازار و پیش‌بینی از طریق محصول، عمر مصرف و منطقه جغرافیایی.
* محرک‌ها و گرایشات کلیدی بازار و تحولات فناوری که در حال شکل دادن به عرضه و تقاضا است.
* نوسانات دقیق بازار در مورد زنجیره تامین بسته‌بندی پلاستیک‌های زیستی.
روش‌شناسی:
آینده پلاستیک‌های زیستی برای بسته‌بندی تا سال 2020 توسط یک برنامه گسترده از تحقیقات اولیه و ثانویه بر اساس ترکیبی از منابع اطلاعاتی پشتیبانی می‌شود. تحقیقات اولیه شامل مصاحبه با تامین‌کنند‌گان پلاستیک‌های زیستی، ترکیبی، پردازنده و سازمان‌های تجاری است. تحقیقات ثانویه شامل گردآوری تحقیقات وسیعی از اطلاعات موجود منتشر شده توسط Smithers Pira و سایر منابع، مانند گزارش‌های بازار، گزارش‌های شرکت‌ها و پایگاه اطلاعات Smithers Pira است.
چه چیزی را در اين گزارش کشف خواهید کرد؟
* مروری جامع بر تقاضای فعلی و آتی برای بسته‌بندی پلاستیک‌های زیستی از طریق نوع محصول، عمر مصرف و منطقه جغرافیایی.
* ارزیابی مهمترین تحولات فناوری که بازار را برای هر نوع محصول پلاستیکی زیستی شکل می‌دهد.
* تجزیه و تحلیل دقیق پویایی بازار برای بسته‌بندی پلاستیک‌های زیستی زنجیره تامین و محرک‌های کلیدی بازار به منظور کمک به هدایت کسب و کار شما به سمت رشد.

بیشتر بخوانید . . .