نگارش خط کوفی بنایی با درب بطری

نمایشگاهی مبتکرانه در قالب نگارش خط کوفی بنابی با درب بطری در نگارخانه فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شده است.


نمایشگاهی مبتکرانه در قالب نگارش خط کوفی بنابی با درب بطری در نگارخانه فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شده است.

منطقه خراسان، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با همکاری کمپیت آرتوان، کمپین مردمی و محیط زیستی جمع‌آوری درب بطری پلاستیکی برای کمک به نیازمندان خراسان، این نمایشگاه را برگزار کرده است. عواید فروش تابلوهای هنری این نمایشگاه به نفع نیازمندان صرف خواهد شد

https://www.shabestan.ir/detail/Photo/516309

https://www.irna.ir/fa/Photo/3023509/

https://www.hamshahriphoto.ir/detail/photo/5022/24

https://www.tasnimnews.com/fa/media/1394/10/29/975946

https://www.bornanews.ir

 

بیشتر بخوانید . . .