آشنایی با فعالیت‌های گروه بسته‌بندی مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی

بسته‌بندی به ‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در بازاریابی یک محصول، عامل مؤثری در رشد فروش کالا شناخته شده است و شرکت‌ها و دولت‌ها برای افزایش توان رقابتی خود در بازارهای داخلی و خارجی از آن بهره می‌برند.
صنعت بسته‌بندی در هر کشور، نماینده رشد ساختار بازار، توان صادرات، عرضه صحیح محصول و خدمات است؛ زیرا بسته‌بندی به‌طور کلی با مصرف، تولید، فنّاوری و بازار ارتباط تنگاتنگ دارد.
مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی در سال 1377 با هدف نهادینه نمودن تحقیقات و مطالعات سازمان لجستیک در دانشگاه جامع امام حسین(ع) به منظور دستیابی به اهداف زیر تأسیس گردید:
1- ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
2- تولید و توسعه دانش و فناوری لجستیکی
3- حل مسائل و مشکلات لجستیکی
4- استفاده از ظرفیت مازاد جهت بهبود و توسعه سیستم‌های لجستیکی نیروهای مسلح، بخش‌های دولتی و خصوصی

از آن جا ‌که بسته‌بندی در اکثر فعالیت‌های لجستیکی به‌خصوص خرید، توزیع، حمل‌و‌نقل، ذخیره‌سازی، بازیافت و فروش نقش زیادی ایفا کرده و عامل بسیار مؤثری در اصلاح روشها، کاهش هزینه‌ها و رضایت مصرف‌کنندگان می‌باشد لذا در این مرکز که کلیه ابعاد سیستم‌های لجستیکی مورد بررسی قرار می‌گیرند به‌طور جدّی به موضوع بسته‌بندی پرداخته می‌شود.
توجه کافی و شایسته به بسته‌بندی چه دستاوردهایی را به دنبال دارد
1- ایجاد انگیزه در مصرف‌کننده جهت خرید محصول
2- کاهش صدمات ناشی از عوامل مکانیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی
3- کاهش هزینه حمل‌و‌نقل
4- ایجاد اشتغال
5- رضایت مصرف‌کننده
6- افزایش زمان حفظ و نگهداری کالای فاسد ‌شدنی
7- کاهش ضایعات مواد غذایی در محیط زیست
8- تبدیل زباله‌ها به مواد قابل مصرف دیگر
9- توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی
لازم به ذکر است این مرکز تحقیقاتی به عنوان یک کارکرد اصلی خود، به طور مستمر با مراکز تخصصی بسته‌بندی در داخل و خارج در ارتباط بوده و در این راستا نشریات تخصصی و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با بسته‌بندی را در اینترنت شناسایی می‌کند.
امید است با رویکرد انجام تحقیقات بنیادی برنامه‌ریزی شده و با انجام یک حمایت مناسب مالی، این مرکز بتواند در آینده به دستاوردهای ارزشمند دیگری دست یابد و با انتشار آن‌ها علاوه بر ترویج موضوع بسته‌بندی و علوم مرتبط با آن، دیگر مراکز و محققین فعال در این عرصه را بتواند بهره‌مند سازد و در نهایت موجب شکوفایی صنایع به علت کاربردی شدن این نتایج باشیم.

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .