رونمایی از مرکز فناوری آلمانی برای ایمنی واحد بار و محموله

مرکز فناوری آلمانی برای ایمنی واحد بار و محموله، می‌‌تواند این مشکلات را به حداقل برساند. فناوری‌‌های منحصر به فرد تست در این مرکز می‌‌توانند اثرات انواع حرکات افقی، عمودی و عرضی را بر واحد بار، به طور واقع‌‌گرایانه شبیه‌‌سازی کنند. بر اساس این شبیه‌‌سازی‌‌های معروف به “میدان-به-آزمایشگاه” (field-to-lab)، مفاهیم بهینه‌‌سازی کل‌‌نگر قابل طراحی است که ایمنی واحد بار را تا حد قابل توجهی ارتقا داده و حداکثر ایمنی حین حمل و نقل را برای مشتری تضمین می‌‌کنند

سرخوردن محصول در بسته، خم شدن پالت و آسیب دیدن محصول. اینها برخی از مشکلات ناخوشایندی هستند که حین حمل و نقل محصولات در کارخانه اتفاق می‌‌افتند. اما این همه ماجرا نیست و بسیاری از مواقع پس از بحث‌‌های فرسایشی برای‌‌ یافتن عامل و مقصر، کار به شکایات زمان‌‌بر و هزینه‌‌بر‌‌ ختم می‌‌شود. اما آیا هیچ راهکاری نیست؟

مرکز فناوری آلمانی برای ایمنی واحد بار و محموله، می‌‌تواند این مشکلات را به حداقل برساند. فناوری‌‌های منحصر به فرد تست در این مرکز می‌‌توانند اثرات انواع حرکات افقی، عمودی و عرضی را بر واحد بار، به طور واقع‌‌گرایانه شبیه‌‌سازی کنند. بر اساس این شبیه‌‌سازی‌‌های معروف به “میدان-به-آزمایشگاه” (field-to-lab)، مفاهیم بهینه‌‌سازی کل‌‌نگر قابل طراحی است که ایمنی واحد بار را تا حد قابل توجهی ارتقا داده و حداکثر ایمنی حین حمل و نقل را برای مشتری تضمین می‌‌کنند.

iranpack-159-DUO LAB - Horizontal Impact

ایمنی واحد بار با قابلیت گزارش‌‌دهی
برای کاهش عواقب هزینه‌‌برِ ضعف در ایمنی واحد بار و تضمین ایمنی حمل و نقل برای تمامی شرکا، تامین ایمنی کافی بار باید با ایمنی واحد بار (load unit) آغاز شود. این نقطه آغاز برای مرکز فناوری آلمانی ایمنی واحد بار و محموله است. چک کردن، توسعه و ممیزیِ مفاهیم ایمنی بار برای پخش‌‌کنندگان، شرکت‌‌ها و موسسات لجستیکی از جمله ماموریت‌‌های این مرکز فناوری است. با استفاده از فناوری تست منحصر به فردِ این مرکز، مفاهیم بهینه‌‌سازی خنثی و اختصاصی برای یک واحد بار قابل توسعه است. این مفاهیم، بسته‌‌بندی قانونی واحد بار و حداکثر ایمنی را برای مشتریان تضمین می‌‌کنند.

تائیدیه به عنوان آزمایشگاه آزمون‌‌های بسته‌‌بندی
از ماه جولای سال 2015، مرکز فناوری آلمانی برای ایمنی واحد بار و محموله، توسط انجمن اعتباربخشی ملی آلمان (DAkkS) رسما به عنوان آزمایشگاه آزمون‌‌های بسته‌‌بندی تائید می‌‌شود.

این اعتبارنامه، تضمین‌‌کننده‌‌ی کیفی عملیات مطابق با استانداردهای ممیزی ملی و بین‌‌المللی و همچنین عملیات مستقل با اهداف عینی است. علاوه بر این، تائیدیه مذکور، نتایج آزمون تائید شده را برای مشتریان تضمین می‌‌کند که به صورت گواهینامه‌‌های معتبر نیز قابل ارائه هستند. به علت اجازه قانونی مرکز فناوری، گواهینامه‌‌ها توسط مقامات بین‌‌المللی تائید شده‌‌اند.

بیشتر بخوانید . . .