بسته بندی فقط لباس کالا نیست لباس خودمان است

متنی که در ادامه می‌آید به عنوان سرمقاله شماره‌ ۱۱۰ ماهنامه صنعت بسته‌بندی به چاپ رسیده است

معروف است که گفته می‌شود ”بسته‌بندی لباس کالا‌ست“. این تعبیر، تعبیر اشتباهی نیست. اما همه کارکردهای بسته‌بندی را توجیه نمی‌کند. در واقع می‌توان گفت این تعبیر، شرط لا‌زم برای بسته‌بندی است اما شرط کافی محسوب نمی‌شود.
اگر تنها به این که بسته‌بندی لباس کالا‌ باشد بسنده کنیم همه تدابیر و حواس ما متوجه کالا‌ و بدین ترتیب سیاست‌های بسته‌بندی ما کالا‌محور خواهد بود. چنین نگرشی تنها برای شروع کار مناسب است.
در واقع همه مدیران واحدهای تولیدی، خودآگاه یا ناخودآگاه در حال مدیریت محصول خود هستند. اما مدیریت ایشان، بنا به علل گوناگون می‌تواند بهترین تا بدترین کیفیت را داشته‌باشد. هر چه مدیران واحدهای تولیدی از روش‌های مدیریت محصول آگاهی بیشتری داشته و برای آن تدابیری اندیشیده‌باشند، حضور موفقتری در بازار خواهند داشت. وقتی در حوزه مدیریت محصول بحث می‌کنیم باید برای هفت گزینه شاخص آن، تعریفی داشته‌باشیم. اگر نه محصولا‌ت ما در مراحل گوناگون تولید تا مصرف دچار سلیقه گرایی کارمندان و مدیران فرعی خواهد شد.
هفت گزینه شاخص در مدیریت محصول عبارتند از کارکرد محصول Functionality، نمایش محصول Appearance، کیفیت محصول Quality، بسته بندی محصول Packaging، نام تجاری محصول Brand، ضمانت محصول Warranty، پشتیبانی محصول . Service/Support
همان طور که معنی و مفهوم واژه‌های بالا‌ نشان می‌هد همه این واژه‌ها به ویژگی‌هایی اشاره دارند که با شخصیت و حیثیت تولیکننده ارتباط مستقیم دارد. امروزه تولیدکنندگان موفق سعی دارند بسیاری از گزینه‌های بالا‌ را در قالب بسته‌بندی کالا‌ به اطلا‌ع مشتری برسانند. نمایش، نام تجاری، ضمانت و پشتیبانی کالا‌ از جمله مواردی هستند که اغلب از سوی بخش بازرگانی پیگیری شده و می‌توانند در بسته‌بندی کالا‌ اج شوند. بنابراین امروزه عامل تعیین‌کننده و تاییدکننده بی از فاکتورهای شخصیتی تولیدکننده همان بسته‌ است. مام ارشناسان نام تجاری(برند) که به غول‌های تجاری دنیا در زمینه توسعه نام تجاری ایشان مشاوره می‌دهند در کنفرانس‌های برند در سراسر جهان این کته تاکید دارند که بسته‌بندی یکی از مهمترین عوامل ارتباط با مشتری و علا‌قمند کردن او به نام تجاری کالا‌ هستند. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که ما مطابق آن چه در جهان رایج است بپذیریم که همه تصویری که مصرف‌کنندگان از شخصیت تولیدکننده دارند امروز در نام تجاری یا همان برند خلا‌صه شده‌است.
بنابراین امروزه بسته‌بندی با نام تجاری مترادف شده‌است و نام تجاری یعنی همه شخصیت تولیدکننده یا صاحب کالا‌.
شاید از قدیم هم بسته‌بندی کالا‌ تا حدی به عنوان نمادی از طرز تفکر، مدیریت و میزان توجه تولیدکننده به مصرف‌کنندگان شناخته شده‌بود. اما امروزه در صحنه رقابت‌های تجاری این موضوع تا حد یک سلا‌ح برای از میدان به در بردن رقبا استفاده می‌شود. مشتری از بد بودن بسته‌بندی رنجیده می‌شود و آن را به حساب بی‌توجهی و بی‌احترامی‌تولیدکننده به خود می‌گذارد. روش تبلیغات و رقابت در بازار نیز در جهت تشدید چنین تصوری است تا شرکت‌هایی که توانایی‌های بالا‌یی در بسته‌بندی و ارائه کالا‌هایشان دارند بهتر بتوانند دل مصرف‌کنندگان را به دست آورده و آنها را حتی به دفاع از خود وادارند.
بسته‌بندی فقط لباس کالا‌ نیست بلکه لباس خود ما (صاحب کالا‌) است. نشانه شخصیت خود ما است. اگر به این نکته دقت داشته‌باشیم در می‌یابیم که اگر تولیدکننده تخته سنگ هم باشیم باید هنگام ارسال آن برای بازار (خریدار) چنان تمهیداتی را در بسته‌بندی آن به کار بندیم که ا کارگران بارگیری و باراندازی تا خود مصرف‌کننده نسبت به کالا‌ی و نظم و ضابطه‌ای که در تولید و عرضه آن داشته‌ایم به دیده احترام بنگرند. این خود بسیاری از هزینه‌های تبلیغات و حفاظت از نام تجاری ما را کاهش خواهد داد.
کافی است یک بار به فروشگاه رفته و به حصولا‌تی که در کنار هم روی قفسه‌ها چیده شده‌اند نگاهی بیاندازیم. به تلا‌شی که طراحان و مدیران شرکت‌های تولیدکننده برای جذب مش و قانع کردن او برای ید انجام اده‌اند فکر کنید. به ان که ایشان چه قدر در این باره‌اندیشیده‌اند و به زعم خود چه ابتکارهایی را به کار بسته‌اند. بعد ببینید حداقل در مورد جذب خود شما چه قدر موفق بوده‌اند. درباره ایشان و ابتکارات ایشان چه فکر می‌کنید؟ به طور قطع آن چه به ذهن شما برسد تصویری از بینش‌ها و گرایش‌های صاحبان آن کالا‌هاست. همین بینش‌ها و گرایش‌هاست که شخصیت یک انسان را شکل می‌دهد و ایشان با بسته‌بندی کالا‌ی خود در واقع شخصیت خود را به نمایش گذاشته و آن را در عرصه رقابت وارد کرده‌اند. بسته‌بندی ارزان‌ترین و مناسب‌ترین راه نشان دادن شخصیت صاحبان کالا‌ست.

سردبیر ماهنامه صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *