بوش، وسیله‌اي آزمایشگاهی برای داروها

وسعه پیش نمونه FHM 1000 بر اساس شرکت دادن مشتریان و کاربران نهایی در فرآیند از ابتدا و عرضه سیستم‌های پرکن آزمایشگاهی جمع و جور و مدولار به مشتریان برای استفاده در فرآیندهای کاری همه روزه آنها بوده است

سری جدید FHM 1000 از فناوری بسته‌بندی بوش در وسایل آزمایشگاهی نیمه اتوماتیک مدولار به منظور پر کردن با مایعات دارویی ارائه می‌شود. این فناوری جدید به ویژه برای داروسازان و کاربرد در آزمایشگاه‌ها و تست‌های کلینیکی اولیه مناسب است. پارامترهای پر کردن را می‌توان تا سطح سیستم‌های تولید، به مقیاس کرد: تمامی پارامترهای مربوطه در آزمایشگاه اندازه‌گیری و تعیین می‌شوند و می‌توان آنها را بدون تنظیمات بیشتر به ماشین‌آلات تولید انتقال داد.

توسعه پیش نمونه FHM 1000 بر اساس شرکت دادن مشتریان و کاربران نهایی در فرآیند از ابتدا و عرضه سیستم‌های پرکن آزمایشگاهی جمع و جور و مدولار به مشتریان برای استفاده در فرآیندهای کاری همه روزه آنها بوده است. سری FHM طراحی آزمایش‌ها (DoE) برای مشتریان را تسهیل می‌کنند. همچنین ثبت پارامترها امکان تعیین دقیق روابط علت و معلولی بین عوامل موثر و متغیرهای هدف را به کمک استفاده از تجربه مشتریان فراهم می‌کند.

رویکرد “تجربه کاربر” توسط شرکت بوش با موفقیت در صنعت الکتروموبیلیته (حرکت با نیروی برق) استفاده شده است. تیم میان‌رشته‌ای متخصصان توسعه و بازار شرکت بوش، رویکرد تجربه کاربر را با موفقیت برای وسیله آزمایشگاهی FHM 1000 نیز به کار برده‌اند.

فرآیند پر کردن با حرکت سوزن پرکن و وزن کردن کنترلیِ ضمنِ فرآیند (IPC) از طریق HMI به صورت پارامتری درمی‌آید، در حالی که ورودی و خروجی بسته‌بندی به طور دستی انجام می شود. نتایج و پارامترهای ثبت شده را می‌توان برای خطوط عملکرد بالا، به مقیاس نموده و به آنها انتقال داد.

پیش نمونه مذکور با یک پمپ پِریستالتیک کار می کند. همچنین طراحی مدول‌های پر کردن دیگر با سایر پمپ‌ها برای مثال با یک پمپ پیستونی لغزشی گردان نیز مد نظر است. مطابق با نیاز می‌توان سیستم‌های پر کردن مختلف را تعویض کرد. امکان یکپارچه کردن یک مدول نهایی نیز وجود دارد تا بتوان بسته‌بندی را به انواع مختلف درپوش‌ها مجهز نمود. یک محفظه محافظت‌کننده برای مدول پرکردن و حرکت سوزن، ایمنی محصول و اپراتور را تضمین می‌کند. تمامی مدولها با دستورالعمل ماشین‌آلات EU به شماره 2006/42/EG تطابق دارند.

بیشتر بخوانید . . .