ویژگی‌های تکنولوژی جدید در لیبل‌های پشت‌چسبدار

Hague هلند، مشخصات تکنیکی جهانی جدید لیبل‌های پشت‌چسبدار، ISO DTS 18614، در آگوست 2016 که توسط ISO چاپ شد تا چشم‌انداز نوینی در پروسه سفارش و مشخصات بین مصرف‌کننده‌گان و تامین‌کننده ایجاد کند. محتوای آن از ورودی صنعت به صورت همکاری بین انجمن لیبل در آلمان، اتریش و سویس، Verband der Hersteller selbstklebender Etiketten und Schmalbahnconverter (VskE) و FINATانجمن جهانی لیبل سود برده است.

ویژگی‌های تکنولوژی جدید در لیبل‌های پشت‌چسبدار

Hague هلند، مشخصات تکنیکی جهانی جدید لیبل‌های پشت‌چسبدار، ISO DTS 18614، در آگوست 2016 که توسط ISO چاپ شد تا چشم‌انداز نوینی در پروسه سفارش و مشخصات بین مصرف‌کننده‌گان و تامین‌کننده ایجاد کند. محتوای آن از ورودی صنعت به صورت همکاری بین انجمن لیبل در آلمان، اتریش و سویس، Verband der Hersteller selbstklebender Etiketten und Schmalbahnconverter (VskE) و FINATانجمن جهانی لیبل سود برده است.
اصل نیاز این گونه مشخصات تکنیکی از کاربران نهایی عمده لیبل پشت‌چسبدار اریکسون و IKEA می‌آید، کسانی که پروپوزالی را در انیستیتو استاندارد سوئدی ثبت کردند. پروپوزال پذیرفته شد و پروژه گروهی ایزو در نتیجه رای اکثریت اروپا تاسیس شد. در کنار آن vske, FINAT با موسسه استاندارد آلمان DIN کارگروهی با نمایندگان صنعت لیبل klemens Ehrlitzer و Herma و کورت والکر رئیس قبلی finat همکاری داشتند.
چک لیست استاندارد سفارش دادن لیبل های پشت چسب دار در کارگروه متخصصان این صنعت با شرکت کاربران و تامین کنندگان تغریف شد و توسط VskE و FINAT گردآوری شد که بخش مهمی از ویژگی های تکنیکی است. پیوست FINAT ISO DTS 18614 با پیوست C در کاربران نهایی پارامترهای مواد لیبل اکنون با دامنه عمومی به صورت رایگان از ایزو دانلود قابل دانلود می باشد standards.iso.org/iso/18614
جولز لجونه مدیر FINAT می‌گوید :نتیجه این است که ویژگی‌های مرتبط با نیاز کاربردی مالکین یک نام تجاری با متخصصان صنعت لیبل سنجیده شود. آن تمام عملکرد حرفه ای در پارامترهای ضروری را با تبدیل و کاربرد لیبل به عملکرد در بسته، تاثیرگذاری، امنیت و مشتری‌مداری ثبت می‌کند.

بیشتر بخوانید . . .