شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

طهماسبی مدیرعامل شرکت تعاونی انجمن کارتن: کارشناسان کشت و صنعت کشور مدعی هستند در صورتی که تنها نیمی از ارز صادر شده برای خرید کاغذ یک سال مورد نیاز کشور در صنعت تولید کاغذ از باگاس هزینه شود ایران می‌تواند از واردکننده کاغذ به صادرکننده‌ای برتر در جهان تبدیل شود،

 

تغییرات جدید در هیئت مدیره و در اساسنامه و سازمان انجمن بر اساس آخرین جلسه عمومی اعضاء که در سال جاری برگزار گردید تغییراتی در هیئت مدیره، و در اساسنامه انجمن داده نشد و هیئت مدیره نیز ابقاء گردیدند. تغییرات جدید در اعضای انجمن همان طور که مستحضر می‌باشید واحدهای تولیدکننده کارتن الزامی به عضویت در انجمن نداشته و اعضای فعلی انجمن بر اساس علاقه شخصی خود مبادرت به تشکیل این انجمن را نموده‌اند و در سال جاری نیز تمایل به عضو بودن در این انجمن را دارند، ضمن این که شرکت جدیدی نیز به اعضاء قبلی افزوده نشده است. توافقات جدید با دولت، مجلس و تشکل‌های صنفی و صنعتی با توجه به این که این انجمن بر اساس اساسنامه ثبت شده خود فاقد قدرت اجرائی بوده و صرفاً طرف مشورت ادارات و سازمان‌های دولتی، نهادها و همچنین کمیسیون‌های مجلس می‌باشد، شرکت در جلسات و همچنین مکاتبات با ایشان صرفاً به لحاظ مشورت و اظهارنظرهای کارشناسی صورت می‌پذیرد و منجر به توافقات لازم الاجرا نمی‌شود. تحلیل وضعیت صنعت کارتن، تولیدکنندگان آن و مواد مورد نیاز آنها در بازار ایران توضیح وضعیت صنعت کارتن و مواد مورد نیاز آن که عمدتاً کاغذ بسته‌بندی می‌باشد نیاز به ارائه برخی آمار بشرح ذیل دارد: طی سال‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس سیاست‌های سازمانی تعریف شده خود و از طریق سازمان‌های متبوعه مجوز توسعه این صنعت را (همانند بسیاری دیگر از تولیدات کشور که اشباع می‌باشند) صادر کرده و می‌کند و در حال حاضر طبق اطلاعات همین وزارتخانه تاکنون مقدار سه ‌میلیون تن برای این صنعت ظرفیت‌سازی شده است. این ظرفیت‌سازی بی‌رویه در حالی اتفاق افتاده که با توجه به رکود نسبی حاکم بر اقتصاد کشور، نیاز به کارتن و ورق در حال حاضر حدود ششصد‌هزار تن برآورد می‌گردد که تولید سال هزار و‌ سیصد‌ و نود‌ و چهار کشور که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مقدار پانصد و بیست هزار تن و در سال هزار و سیصد و نود و سه نیز حدود ششصد و بیست هزار تن اعلام شده مؤید این مسئله است. بیشترین تولید کارتن در بهترین حالت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته که رونق نسبی اقتصادی در کشور حاکم بوده مقدار ششصد و شصت هزار تن بوده و برآورد کارشناسی انجام شده نیز بیشترین نیاز کشور به کارتن در حالت اقتصادی مطلوب را حدود هفتصد و پنجاه تا هشتصد هزار تن در سال می‌داند. این توسعه نامتعادل فقط باعث بوجود آمدن رقابت ناسالم و خارج شدن واحدهای تولیدکننده قدیمی که سعی در حفظ کیفیت خود را دارند و نیاز به سرمایه‌گذاری جهت تکمیل ماشین‌آلات برای ارتقاء کیفیت را دارند شده است. در حال حاضر معضل فوق‌الذکر عرصه تولید کارتن را بقدری متأثر کرده که واحدهای بزرگ و ریشه‌دار قدیمی با ظرفیت سی تا چهل درصد ظرفیت پروانه خود فعالیت می‌کنند. در حال حاضر وضعیت تولیدکنندگان کاغذ به عنوان ماده اولیه اصلی صنعت کارتن نیز از وضعیت باثباتی برخوردار نمی‌باشد. باتوجه به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که بدان اشاره شد، جهت تولید کاغذ بسته‌بندی(که عمدتاً نیز در صنعت کارتن مورد استفاده قرار می‌گیرد) بالغ بر دو میلیون و پانصد هزار تن ظرفیت‌سازی شده است. با توجه به کمبود چوب جنگلی و برنامه استراحت ده ساله جنگل‌های شمال کشور که توسط سازمان محیط زیست پیگیری می‌شود، این ظرفیت کاغذ در حالتی است که عمده مواد اولیه مورد نیاز بر اساس استفاده از آخال و ضایعات کارتن و خمیر وارداتی (بعضاً حتی با استفاده از صد در صد خمیر وارداتی) هدف‌گذاری شده است. متأسفانه کاغذ تولیدی داخلی از آخال نمی‌تواند نیاز صد در صد صنعت کارتن را که از ترکیب کاغذهای مختلف مبادرت به تولید ورق کارتن می‌نماید را برآورده کند. علی‌رغم رشد کمی ایجاد شده در این صنعت متأسفانه کاغذ تولیدی توسط ایشان(به غیر از معدودی از تولید‌کنندگان کاغذ) از نظر کیفی جوابگوی تولیدکنندگان کارتن نمی‌باشد. باتوجه به سرمایه‌گذاری عظیمی که در صنعت کاغذ شده است لاجرم تعدادی از این واحدها، کاغذ با کیفیت بسیار نازل و قیمت پائین تولید و در اختیار برخی از تولید‌کنندگان کارتن قرار داده و ایشان نیز کارتن با کیفیت پائین تولید و عرضه می‌کنند که نه تنها باعث بروز خسارت و ضایعات زیاد برای مصرف‌کنندگان می‌شود بلکه باعث متشنج شدن بازار کاغذ و کارتن می‌گردند. وضعیت صنعت کارتن کشور و مواد اولیه آن در پسابرجام با توجه به این که پس از برجام متأسفانه هنوز فاکتورهای اقتصادی محرک رونق اقتصاد کشور اثرات خود را نشان نداده است، و با توجه به این که صنعت کارتن به عنوان حد واسط صنف و صنعت می‌باشد و متأثر از رونق اقتصادی بازار تولید و مصرف است، لذا تغییرات محسوسی در این صنعت و صنعت کاغذ بسته‌بندی مشاهده نمی‌گردد. رویکردها و کارهای انجام شده توسط انجمن برای بهبود وضعیت عمومی صنعت کارتن به نظر این انجمن با توجه به شرایطی که در صنعت کارتن و کاغذ بسته‌بندی به وجود آمده است تنها رشد کیفی تولیدات این دوصنعت می‌تواند به وضعیت تولیدکنندگان این دو کالا و همچنین مصرف‌کنندگان سر و سامان داده و بر اساس همین استدلال طی مکاتبات متعدد با مؤسسه استاندارد خواستار تدوین استاندارد انواع کاغذ بسته‌بندی و ورق کارتن و اجباری کردن استاندارد هم برای تولیدکنندگان و هم جهت واردات این دو کالا گردیده است. رابطه انجمن با شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی و توافقات انجام شده رابطه انجمن با شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی متأثر از شرایط حاکم بر روابط بین‌الملل کشور با کشورهای مذکور می‌باشد و در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد. وضع واردات کارتن و موضع انجمن در برابر آن واردات کارتن به صورت ورود موقت صورت می‌گیرد و با توجه به توانائی کمی و کیفی واحدهای تولیدکننده کارتن، رقم بالائی نیست. واردات ورق و جعبه کارتن طبق آمار اعلام شده گمرک در سال هزار و سیصد و نود و سه به میزان پنج هزار و نود وشش تن و در سال هزار و سیصد و نود و چهار به میزان سه هزار و هفتصد و بیست و دو تن اعلام شده که با توجه به آمار تولید این کالا درصد ناچیزی می‌باشد. بدیهی است با ارتقاء کیفی تولید که در دستور کار اکثر تولیدکنندگان کارتن می‌باشد، رقم رو به کاهش واردات کارتن ادامه یافته و مشکلی برای این صنعت ایجاد نخواهد شد. چالش‌های تولیدکنندگان داخلی کارتن با بازار همان ‌طور که توضیح داده شد، توسعه بی‌رویه صنعت کارتن، باعث ایجاد رقابت ناسالم توسط برخی از تولیدکنندگان گردیده و تولید مازاد بر نیاز نیز موجب سوء استفاده برخی از مصرف‌کنندگان کارتن شده است. به نحوی که اکثر خریداران انتظار خرید کارتن به صورت مدت‌دار را داشته و بعضاً نیز نسبت به پرداخت به موقع بدهی خود اقدام نمی‌کنند و این امر باعث اختلال در تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت کارتن می‌گردد. امکانات، تسهیلات و خدمات انجمن برای اعضا این انجمن با ایجاد تعاونی، مبادرت به خرید و توزیع مواد اولیه مورد نیاز اعضای خود و با شرایط ویژه می‌کند. نقش انجمن در حل مسائل بین اعضا (و داخل صنف) این انجمن با توجه به اساسنامه خود نمی‌تواند در مسائل داخلی اعضاء خود دخالت نماید. رویکردهای انجمن برای بهبود یا اصلاح وضع بازار مربوطه (یا وضع کارتن‌سازان) این انجمن برای بهبود و اصلاح بازار سعی می‌نماید در حد مقدورات و اختیارات قانونی خود نسبت به رعایت قیمت یکسان کارتن توسط اعضای خود و همچنین تعامل مثبت در میان اعضاء و مصرف‌کنندگان کارتن اقدام کند. برنامه‌های آموزشی انجمن برای اعضا و غیر اعضا این انجمن با کمک تعاونی نسبت به برگزاری مستمر کلاس‌ها و سمینارهای آموزشی مرتبط با صنعت کاغذ و کارتن جهت کارکنان شاغل در شرکت‌های عضو اقدام نموده و می‌نماید.

آخرین گزارش‌ها، برنامه‌ها و رویکردهای تعاونی برتر سال 1395 از زبان رسول طهماسبی دیرعامل شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

آیا تغییراتی در هیئت مدیره صورت گرفته؟

با توجه به دو مجمعی که در حضور این جانب در شرکت تعاونی صورت گرفت با خبر بودم که اعضائ هیئت مدیره شرکت تعاونی که واقعاً با خلوص نیت در پیشبرد اهداف تعاونی فعال می باشند، تمایل داشتند که دیگر اعضاء تعاونی نسبت به کاندید شدن در هیئت مدیره اقدام نمایند حتی به یاد دارم چند نفر از اعضاء هیئت مدیره خودشان را کاندید نیز نکردند که دیگران نسبت به این کار اقدام نمایند اما با توجه به این که کسی از اعضاء کاندید نشد بنابراین برای پاره نشدن زنجیر تعاونی اعضاء هیئت مدیره قبلی مجدداً نسبت به این کار اقدام کردند. در نتیجه در جواب سوال شما اعلام می‌کند که از بدو تأسیس تعاونی اعضائ هیئت مدیره ثابت می‌باشند.

آیا تغییراتی در اساسنامه و سازمان تعاونی صورت گرفته؟

بله سال پیش تغییراتی در اساسنامه شرکت تعاونی داده شد و مجمع نیز به آن تغییرات رأی مثبت داد و یکی از تغییرات عمده این بود که اعضایی که از تعاونی بیشتر خرید می‌کنند نسبت به ارزش ریالی خریدشان پنجاه درصد بیشتر از اعضایی که خرید نکرده‌اند سود می‌برند البته بزودی نیز تغییراتی باید در اساسنامه تعاونی جهت ارزش سهام اعضاء داده شود که در حال بررسی می‌باشد.

آیا تغییراتی در اعضای تعاونی صورت گرفته؟

بله تغییرات جدیدی در اعضای تعاونی به شرح ذیل رخ داده است:
الف: تعدادی به اعضاء تعاونی اضافه شده‌اند.
ب: تعدادی درخواست عضویت در تعاونی را داریم که در حال بررسی می‌باشند.
پ: به تعدادی از اعضای فعلی تعاونی که مطابق اساسنامه شرکت تعداد سهامشان از حداقل پایین تر می باشد نامه ارسال شده که اگر نسبت به تأمین کسری حق عضویت خویش اقدام نکنند باید از عضویت تعاونی خارج شوند و این امر در مجمع سال 94 نیز مصوب گشته ولی با توجه به سیاست تعاونی نسبت به اعضاء خود هنوز در حال مذاکره می‌باشیم تا آن دسته از اعضاء نسبت به کسری نقدینگی اقدام نمایند.

توافقات جدید با دولت، مجلس و تشکل های صنفی و صنعتی چه بوده است؟

این سوال شما باید از طریق انجمن پاسخ داده شود زیرا که تعاونی یک بنگاه اقتصادی می‌باشد و فقط از نظر اقتصادی برای اعضاء خود خدمت می کند.

تحلیل شما از وضعیت مواد مورد نیاز صنعت کارتن و بازار آن در ایران چیست؟

برای این که بتوانیم از نظر اقتصادی تولید کارتن را تحلیل کنیم در درجه اول نسبت به نقش و میزان تأثیر‌گذاری بسته‌بندی در اقتصاد ایران اشاره می‌کنیم، سپس با توجه به نیاز نود درصد از مواد اولیه کارتن به کاغذ در مورد مشکلات و راهکارهای ساختاری و اقتصادی کارخانجات کاغذسازی اشاره می‌نماییم.
در درجه اول به موضوع اهمیت و میزان تأثیرگذاری بسته‎‌بندی در اقتصاد کشورمان می‌پردازیم:
یکی از راهکارهای توسعه اقتصاد هر کشور افزایش صادرات می‌باشد. صادرات هم مثل هر فرآیند دیگری دارای زیر ساخت، قواعد و روش‌های مختلفی است که باید آنها را آموخت و به کار گرفت. در این میان یکی از زیرساخت‌های مهمی که می‌تواند به صادرات کالا کمک کند، طراحی اصولی و حرفه‌ای بسته‌بندی چه از نظر گرافیکی، کیفی و طراحی صنعتی و چه از نظر تولیدی می‌باشد.
در حال حاضر در ایران با توجه به این که صادرات محصولات بیشتر به صورت فله انجام می‌پذیرد، مهمترین کاربرد بسته‌بندی، سلامت کالا تا مقصد است که همین امر اگر درست اجرا شود باعث افزایش و بهبودی رضایت مشتری و در نتیجه افزایش صادرات می‌گردد. بنابراین برای موفقیت در صادرات انواع محصولات، به مقوله رعایت کیفیت و تأثیر بسته‌بندی مناسب برای مصرف‌کننده باید توجه ویژه نمود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بستر ارتباطی بین تولیدکنندگان کاغذ و صنایع تولید کنندگان کارتن و مقوا دارای خلاء بزرگ می‌باشد. بسته‌بندی مناسب و منطبق بر اصول بازاریابی و برند‌سازی (حلقه مفقود شده تولید در ایران) ترسیم‌کننده مسیر صادرات با نام و نشان کالای ایرانی برای حمایت از تولیدکننده ایرانی می‌باشد.
بسته‌بندی جزء لازم و ضروری یک محصول است که شناساندن و نگهداری محصول را از تولید تا مصرف و ایجاد یک فروش مناسب را بر عهده دارد. در شرایطی که این صنعت تنها با هزینه کرد ده درصد ارزش کالای تولیدی، قادر به ایجاد تا نود درصد ارزش افزوده است صنعت بسته‌بندی را باید مسیر‌گذار اصلی حرکت به سوی حضور در بازارهای جهانی دانست که تحقق آن در اقتصاد ایران غیر ممکن نیست.

اگر توجه ویژه به صنعت بسته‌بندی داشته باشیم علاوه بر درآمد مازاد در بازار هدف می توانیم سهم بیشتری در اشتغال زایی بخش خدمات کالا بدست آوریم .جهت صنایع بسته‌بندی که اعم آن تولید کارتن و مقوا می‌باشد باید به تهیه مواد اولیه آن (کاغذ ) اهمیت ویژه قائل شد تا بتوان قیمت تمام شده مواد اولیه کارتن را کاهش داد تا در نتیجه تولیدکننده نیز بتواند با هزینه مناسب‌تر نسبت به بسته‌بندی مناسب تمایل بیشتری نشان دهد. بنابراین لازم می‌دانم که در درجه اول به مشکلات صنعت تولید کاغذ اشاره کنم:

مشکلات صنعت تولید کاغذ

کارشناسان کشت و صنعت کشور مدعی هستند در صورتی که تنها نیمی از ارز صادر شده برای خرید کاغذ یک سال مورد نیاز کشور در صنعت تولید کاغذ از باگاس هزینه شود ایران می‌تواند از واردکننده کاغذ به صادرکننده‌ای برتر در جهان تبدیل شود، همان‌گونه که می‌دانیم میزان تولید باگاس به عنوان ماده اولیه تولید کاغذ فقط در استان خوزستان، بیش از نیازی است که برای تولید کاغذ مورد نیاز کشور لازم است، به عنوان مثال برای تأمین کاغذ مورد نیاز کشور سالانه به چهارصد هزار تن باگاس به عنوان ماده اصلی تولید کاغذ نیاز است.
این در حالی است که چند برابر این مقدار باگاس فقط در خوزستان تولید می‌شود و به دلیل نبود امکان بهره‌برداری، بخش زیادی از این ماده گرانبها و ارزشمند آتش زده شده و در مقابل سالانه بیش از یک میلیارد دلار صرف خرید کاغذ از خارج می شود، که می‎توان با نیمی از این اعتبار خط راه‌اندازی حمل باگاس به کارخانجات کاغذ‌سازی را تأمین کرد.
اکثر کارخانجات کاغذسازی در ایران دچار فرسودگی خط تولید و ماشین‌آلات می‌باشد که باعث شده ظرفیت اسمی کارخانجات تولیدی کاغذ در بعضی موارد به سی درصدکاهش یابد.
به عقیده این جانب دولتمردان باید در صدد حمایت از کارخانجات کاغذ‌سازی برای رفع فرسودگی خط تولیدشان باشند و کارخانجات کاغذسازی نیز برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی نسبت به تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت اقدام کنند و در خصوص اصلاح ساختاری سازمانی، ساختار مالی انضباطی مالی و در نتیجه جهت کاهش بهای تمام شده تولید کاغذ و کاهش ضایعات با هماهنگی سازمان محیط زیست نسبت به تبدیل کارخانجات کاغذسازی به صنعت سبز کشور اقدام نمایند.

iranpack ketab sal bastebandi 95 photo_2016-12-12_18-13-49

ویکردها و کارهای انجام شده توسط تعاونی برای بهبود وضع عمومی صنعت کارتن یا اعضای تعاونی چه بوده است؟

1-7 جمع‌آوری مبالغ کوچک از هر عضو و ارائه سهام تعاونی در قبال سرمایه‌های اعضاء
2-7 ایجاد کارآفرینی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
3-7 تنظیم نسبی قیمت‌های مواد مصرفی اعضاء
4-7 حمایت از تولیدات داخلی و تشویق اعضاء برای خرید کاغذ‌های داخلی
5-7 جهت تعادل نوسانات قیمت در بازار کاغذ‌های خارجی، خرید انبوه کاغذ‌های خارجی و تقسیم آنها به اعضاء تعاونی
6-7 برگزاری کلاس‌های آموزشی برای پرسنل فنی اعضاء جهت بروزرسانی علوم فنی اعضاء مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی
7-7 ایجاد وب‌سایت تعاونی cartonandpaper.com به زبان فارسی و en.cartonandpaper.cam به زبان انگلیسی برای بازدید عموم در داخل و خارج کشور جهت شناخت از فعالیت‌های تعاونی
8-7 ایجاد کانال‌های مختلف ارتباطی در شبکه‌های اجتماعی جهت اطلاع‌رسانی به موقع و ایجاد وحدت بین اعضاء
9-7 بازدید از کارخانجات مختلف تولید داخلی جهت شناخت بیشتر و حمایت از تولیدات داخلی
10-7 مذاکره و ایجاد جلسات حضوری با دست‌اندرکاران بنام کشورهای اروپایی جهت تبادل اطلاعات فنی بین تولید‌کنندگان داخلی و خارجی
11-7 کسب سود نسبتاً خوب از سرمایه‌های کوچک اعضاء و تقسیم آن بین همه اعضاء به قسمی که در سال 94 سرمایه شرکت تعاونی نسبت به سال 93 بالغ بر سیصد درصد رشد داشته است.
12-7 برگزاری گردش‌های علمی به کشورهای اروپایی که اولین آن به کشور اتریش خواهد بود.
13-7 ایجاد گروهی بین کارکنان و مدیران میانی همه شرکت‌های عضو تعاونی جهت تبادل اطلاعات فنی و اظهار کمبود‌ها و کاستی‌ها بین شرکت‌ها

رابطه تعاونی با شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی و توافقات انجام شده چگونه بوده و هست؟

همان گونه که می‌دانید از اهداف اصلی شرکت تعاونی، حمایت از تولید داخلی است و در این راستا تا کنون با کارخانه بزرگ چوکا، چوب و کاغذ مازندران و صنایع کاغذ‌سازی کاوه و پیشگامان صنعت کاغذ وارد معامله شدیم و هدف اصلی از این کار حمایت از تولید داخلی بوده است.
اما در کنار تولیدات داخلی، سعی در برطرف کردن نیاز اعضاء به کاغذ خارجی نیز بوده است که تا کنون نود‌و نه درصد نیاز کاغذ خارجی اعضاء که از تعاونی در خواست کرده‌اند را برطرف نموده‌ایم. با این توصیف سعی بر این شده که با تولید‌کنندگان کاغذ و ماشین‌آلات خارجی ارتباط برقرار شود و تا کنون جلسات متعددی نیز با خارجی‌ها داشته‌ایم و اخیراً با سفر ریاست محترم جمهوری فنلاند هیئت اقتصادی نیز همراه بودند که در هتل اسپیناس پالاس سمینار داشتند و از گروه صنایع سلولزی فقط از شرکت تعاونی دعوت به عمل آورده بودند که در این مورد توافقات اولیه صورت گرفت و از گروه سلولزی فنلاند در خواست کردند در محل شرکت تعاونی سمینار داشته باشند که نتیجه مذاکرات در آینده به اطلاع خوانندگان محترم خواهد رسید.

امکانات تسهیلات و خدمات تعاونی برای اعضا و غیر اعضای تعاونی چیست؟

در این خصوص شرکت تعاونی با افتخار اعلام می‌کند که در همه موارد کنار اعضاء خود به صورت مشاور می‌باشد و در صورت نیاز اعضا به تأمین کاغذ‌های خارجی و داخلی به صورت اعتباری اقدام کرده است.
گفتنی است که شرکت تعاونی فقط از اول سال 95 تا کنون موفق به خرید نقدی، بالغ بر سه هزار تن کاغذ خارجی شده که بین اعضاء خود به صورت چهار تا شش ماه با سود بسیار ناچیز تقسیم کرده است و این امر مستلزم بنیه مالی قوی می‌باشد که شکر خدا به این مهم دست یافتیم و برای آینده هدف‌هایی را تعیین کردیم که به محض اجرای آن به اطلاع خوانندگان شما خواهیم رساند.

آیا این تعاونی، برنامه‌های آموزش برای اعضا یا غیر اعضا دارد؟

نتیجه‌ای که از بررسی‌های شرکت تعاونی حاصل شده است، مدیران و کارکنان فنی کارخانجات کارتن از اطلاعات فنی بالایی برخوردار می‌باشند فقط برای بروزرسانی این اطلاعات شرکت تعاونی تا کنون سمینار‌های مختلفی به شرح ذیل گذاشته که مورد توجه و حضور مدیران اعضا تعاونی و همین‌طور غیر اعضا در سمینارهای مربوطه قرار گرفته است. شرکت تعاونی در پایان سمینارها گواهی حضور در سمینار نیز صادر کرده است.
موضوع و تعداد سمینار‌ها عبارتند از:
1- آموزش علمی و‌کاربردی چاپ بر روی کارتن برای اپراتورها
2- توانمندی‌های ماشین‌سازی اراک
3- آموزش علمی و کاربردی چاپ بر روی کارتن برای کارشناسان فنی و فروش
4- سمینار تصفیه پس‌آب فاضلاب صنعتی، محاسبه و کنترل مقدار BOD و COD
5- شناخت انواع کاغذ و مقوا و کاربرد آن در کارتن‌سازی
6- سمینار بازرگانی
7- سمینار ارزش افزوده
8- سمینار بیمه و اطفاء حریق
9- سمینار اصلاحیه مالیات‌های مستقیم
10- سمینار کمک‌های اولیه
11- سمینار بازیافت حرارت در مقیاس صنعتی
12- سمینار تأثیرات طراحی و ساخت کلیشه در چاپ کارتن

سخن پایانی

در پایان خرسندی خود را از جا افتادن فرهنگ تعاون بین اکثریت اعضا اعلام می‌کنم و به آیه شریفه ‌(اعتصموا بحبل‌الله جمیعاً و لاتفرقوا: همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید) اشاره کرده و سپاس خود را در درجه اول از اعضای محترم تعاونی و در درجه دوم از اعضای هیئت مدیره دارم که با پشتیبانی و حمایت‌های خود باعث شدند در سال 95 شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق به عنوان تعاونی برتر سال انتخاب شد. عملکرد خوب اعضای تعاونی و هیئت مدیره آن موجب شد برای اولین بار مدیرکل صنایع سلولزی وزارت تعاون به شرکت تعاونی آمده و از نزدیک از عملکرد تعاونی قدردانی کردند.

هیات مدیره شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنعت کارتن و ورق
علیقلی حسنی اعظمی (رییس هیئت مدیره)
رسول ورشوچی منفرد (نائب رئیس هیئت مدیره)
اکبر محسنی (عضو هیئت مدیره)
مهدی حداد عادل (عضو هیئت مدیره)
تاتار میرجلالی (عضو هیئت مدیره)
محمدرضا خیرخواه کرمانی (عضو هیئت مدیره)
جواد کرامتی (عضو هیئت مدیره)

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .