آرشیو: 19 ژانویه 2017

آشنایی با فعالیت‌های گروه بسته‌بندی مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی

بسته‌بندی به ‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در بازاریابی یک محصول، عامل مؤثری در رشد فروش کالا شناخته شده است و شرکت‌ها و دولت‌ها برای افزایش توان رقابتی خود در بازارهای داخلی و خارجی...

۰

شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

طهماسبی مدیرعامل شرکت تعاونی انجمن کارتن: کارشناسان کشت و صنعت کشور مدعی هستند در صورتی که تنها نیمی از ارز صادر شده برای خرید کاغذ یک سال مورد نیاز کشور در صنعت تولید کاغذ از باگاس هزینه شود ایران می‌تواند از واردکننده کاغذ به صادرکننده‌ای برتر در جهان تبدیل شود،