“جهت اطلاع” با بسته‌بندی آمد

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، یک شماره از فصلنامه خود “جهت اطلاع” را به بسته‌بندی اختصاص داد.
شهرزاد اسفرجانی، رضا نورائی، حسین پژمان‌فرد، مهرزاد دیرین، محمد رزاقی، زهرا رهنمای، شیوا شریفات، محمدحسین شهامت‌پور، امیرحسین کارآمد، منصوره کاظمی، فاطمه کرکه‌آبادی، علیرضا مستوری، علیرضا مصطفی‌زاده ابراهیمی، سیدمحمود محمودی و ایمان آل‌مظفر در این شماره از نشریه جهت اطلاع درباره طراحی بسته‌بندی مطالبی نوشته‌اند. همچنین گفت و گوهایی با بیژن جناب و کامران کاتوزیان نیز در این شماره انجام شده است. بعضی از آثار منتشره در نشریه به صورت خلاصه چاپ شده و متن کامل آن در سایت اینترنتی انجمن صنفی طراحان گرافیک قرار داده شده است. گفتنی است گردآوری و تنظیم این ویژه‌نامه را سیدمحمود محمودی و ایمان آل مظفر بر عهده داشته‌اند.

بیشتر بخوانید . . .