پپسی و رفع چالش‌های کربناسیون پس از پرسازی

پپسی موفق به دریافت یک پتنت برای رفع چالش پیش روی تولید نوشابه‌های کربناته (CDSها) و سایر نوشیدنی‌ها در نتیجه کربناسیون پس از پر کردن شده است. یک راه بدیهی برای کربناته کردن یک مایع، افزودن کربن دیوکسید جامد به آن است.
اما این کار مشکلاتی به همراه دارد که تغییر شکل ظرف یکی از آنهاست که در این پتنت به آن توجه شده است.در یک روش، پس از افزودن کربن دیوکسید جامد و درزگیری ظرف، از گسترش اضافه فشار (overpressure) به واسطه استفاده از یک ماده جاذب مانند کربنِ اکتیو شده که داخلِ در قرار دارد جلوگیری می‌شود. به طور جایگزین، هم زدن درخط (in-line) با نوسان 150 تا 200 بر دقیقه به مدت حداقل 5/2 دقیقه برای کنترل اضافه فشار ناشی از افزودن CO2 قابل استفاده است. این ابتکار نشان می‌دهد که تجهیزات تولید استاندارد مانند نقاله‌های لرزشی برای هم زدنِ لازم قابل استفاده‌اند.

بیشتر بخوانید . . .