آرشیو: 5 جولای 2017

۰

مبدل جدید برای غلتک های کشش

با مبدل TR زمان مهندسی مورد نیاز به اندازه واحد قاب دستگاه قبل از نصب به طور قابل توجهی پایین تر از هنگام نصب شفت انتهایی یا مبدل کشش استاندارد بر روی یک رول ایدلر است.یکی دیگر از مزیت های مبدل رول کشش این است که بیش از یک رول ایدلر معمولی است که فقط نیاز به یک کابل مبدل جهت اتصال به انتهای رول دارد. کابل وصل کننده مبدل هرگز از دستگاه عبور نمی کند.

۰

مواد غذایی در پوچ ها مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

شرکت TAPPI غرفه اش را یک بار دیگر با این انجمن جهانی کیسه شریک میشود و یک کارگاه قبل از کنفرانس درمورد کیسه های ایستاده برگزار می کند. همچنین با سخنرانان قهارخود دیدگاه عمیقی در زمینه تکنولوژی ساخت کیسه به اشتراک می گذارد.