مواد غذایی در پوچ ها مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

شرکت TAPPI غرفه اش را یک بار دیگر با این انجمن جهانی کیسه شریک میشود و یک کارگاه قبل از کنفرانس درمورد کیسه های ایستاده برگزار می کند. همچنین با سخنرانان قهارخود دیدگاه عمیقی در زمینه تکنولوژی ساخت کیسه به اشتراک می گذارد.

محصولات غذایی تا بحال بزرگترین بازار بسته بندی انعطاف پذیر و کیسه ای را به خود اختصاص داده که به سرعت در ایالات متحده و در سراسر جهان در حال رشد است. کیسه ایستادهStand-up pouch به تنهایی یک کسب و کار 2 میلیارد دلار در ایالات متحده به حساب می آید و بر طبق پیش بینی شرکت فریدونیا به رشد 5/6 درصد در سال 2020 خواهد رسید.
این برنامه در 15 جلسه ویک کنفرانس یک و نیم روزه که شامل میان وعده، تولید، لبنیات و سازندگان مواد غذایی حیوانات خانگی است به نمایش گذاشته میشود. تامین کننده گان و صاحبان نامهای تجاری در جلسات در مورد ماشین آلات و ویژگی های اضافه شده آنها اطلاعات ارائه می دهند. انجمن جهانی پوچ تعداد زیادی فرصت شبکه سازی ازجمله نمایشگاه و پذیرش ایجاد می کند که شامل بیش از 80 غرفه دار می باشد..
شرکت TAPPI غرفه اش را یک بار دیگر با این انجمن جهانی کیسه شریک میشود و یک کارگاه قبل از کنفرانس درمورد کیسه های ایستاده برگزار می کند. همچنین با سخنرانان قهارخود دیدگاه عمیقی در زمینه تکنولوژی ساخت کیسه به اشتراک می گذارد.
انجمن جهانی کیسه های ایستاده Stand-up pouch اعلام می کند که TAPPI بسته بندی قابل انعطاف بین المللی و بخش اکستروژن دوباره کارگاه آموزشی به مدت 5/1 روز در زمینه ساخت کیسه برگزار می کند. در تاریخ 14 ژوئن قبل از آغاز انجمن2017 برگزار می شود و هدف از این کارگاه ارائه شناخت عمیقی درزمینه ساختار و ساخت کیسه هاست.

iranpack sanat bastebandi 175 SUP_Candy-man

   بعد از کارگاه TAPPI شرکت کننده کان باید دانش ذیل را آموخته باشند:

 انواع ساختارهای کیسه ای و طریقه استفاده آنها در برنامه های کاربردی SUP
 شناسایی مسائل مربوط به پردازش برای انواع مواد کیسه.
 گفتگو در مورد قابلیت ها و محدودیت های تجهیزات ساخت کیسه.
 شناسایی تجهیزات منحصر به فرد و الزامات بستر مورد نیاز برای لمینیت سازیSUP.
 توضیح دهید که مورد نیاز فرایند برای ایجاد ساختارهای SUP.
چه کسی بیشترین استفاده را از کارگاه ساخت کیسه میبرد؟
مدیران فنی و سرپرستان / دستیاران فنی / پرسنل R&D / پرسنل کنترل کیفیت / خریداران / مدیران حساب

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .