آرشیو: 24 نوامبر 2009

از مسابقه چاپ

متني که در ادامه مي‌آيد به عنوان سرمقاله شماره‌ 111 ماهنامه صنعت بسته‌بندي به چاپ رسيده است