iranpack-sanat-bastebandi-sahaf_9301_l

بیوک‌آقا صحاف امین * نایب رییس انجمن:
با توجه به این که هیچ نهاد نظارتی برای کنترل کیفیت این مواد وجود ندارد شرکت‌های پتروشیمی چندان اجباری به رعایت استانداردها از خود نشان نمی‌دهند و گاهی پی‌گیری شکایات مشتریان از آنها سال‌ها به درازا می‌کشد و در نهایت نتیجه‌ای عاید شاکیان نمی‌شود.

بیشتر بخوانید . . .