كاغذ پارس در بازار تركيه

کاغذ پارس با جسارت و پشتکار سعی در حضور در بازارهای جهاني دارد كه نشانه درک دقیق آنها از ارزش منابع اولیه‌ای است که در اختیار دارند. بازار ترکیه نه تنها خود جذاب است بلکه به عنوان حلقه ارتباطی با بازار جهانی به خصوص اروپا و آمریکا اهميت دارد و نوع بازاريابي شركت كاغذ پارس بخوبی نشان مي‌دهد که آنها به فراتر از ترکیه نگاه دارند.

كاغذ پارس در بازار تركيه
کاغذ پارس با جسارت و پشتکار سعی در حضور در بازارهای جهاني دارد كه نشانه درک دقیق آنها از ارزش منابع اولیه‌ای است که در اختیار دارند. بازار ترکیه نه تنها خود جذاب است بلکه به عنوان حلقه ارتباطی با بازار جهانی به خصوص اروپا و آمریکا اهميت دارد و نوع بازاريابي شركت كاغذ پارس بخوبی نشان مي‌دهد که آنها به فراتر از ترکیه نگاه دارند.
سال گذشته شركت كاغذ پارس با اعزام تيم كارشناسي فضای کار در نمايشگاه بسته‌بندي تركيه را بررسی و امسال با حضور یک تیم قوی اجرايي سعی در برقراری ارتباط و جا انداختن برند خود كرد.
اکنون مشخص می‌شود چرا کاغذ پارس به دنبال ثبت برندهای جهانی و کسب استانداردها بين‌المللي بوده است.
اگر کاغذ پارس بتواند در صادرات موفق عمل کند خود به خود بازارهای ایران را هم بدست آورده و توانسته از چالش‌هاي معروف و پیچیده کاغذ در كشور بدون درگیری و سختی خاصی موفق درآيد.
استقبال ترکها از کاغذ ایرانی به خصوص وقتی متوجه شرایط محیط زیستی آن می‌شدند قابل توجه بود. بديهي است با مشخص شدن زمینه‌ها و تفاوت شیوه کار در خارج از ايران حالا نوبت سازماندهی یك تیم قوی بازاريابي و برندينگ برای پیگیری است. در اين ميان زمینه‌های تولید مشترک با شرکت‌های ترک نيز بسیار قابل توجه بود.
در مجموع بايد گفت خمیر کاغذ اين شركت بهترین محصول برای صادرات است و پس از آن کاغذهای لیوان بهداشتی. هرچند به نظر مي‌رسد کاغذ تحریر بخصوص تولیدات ماه‌های آینده که با كيفيتي بهتر توليد مي‌شود از مهمترین محصولات این گروه در آينده خواهد بود.

بیشتر بخوانید . . .