کاغذ پارس در بازار ترکیه

کاغذ پارس با جسارت و پشتکار سعی در حضور در بازارهای جهانی دارد که نشانه درک دقیق آنها از ارزش منابع اولیه‌ای است که در اختیار دارند. بازار ترکیه نه تنها خود جذاب است بلکه به عنوان حلقه ارتباطی با بازار جهانی به خصوص اروپا و آمریکا اهمیت دارد و نوع بازاریابی شرکت کاغذ پارس بخوبی نشان می‌دهد که آنها به فراتر از ترکیه نگاه دارند.

کاغذ پارس در بازار ترکیه
کاغذ پارس با جسارت و پشتکار سعی در حضور در بازارهای جهانی دارد که نشانه درک دقیق آنها از ارزش منابع اولیه‌ای است که در اختیار دارند. بازار ترکیه نه تنها خود جذاب است بلکه به عنوان حلقه ارتباطی با بازار جهانی به خصوص اروپا و آمریکا اهمیت دارد و نوع بازاریابی شرکت کاغذ پارس بخوبی نشان می‌دهد که آنها به فراتر از ترکیه نگاه دارند.
سال گذشته شرکت کاغذ پارس با اعزام تیم کارشناسی فضای کار در نمایشگاه بسته‌بندی ترکیه را بررسی و امسال با حضور یک تیم قوی اجرایی سعی در برقراری ارتباط و جا انداختن برند خود کرد.
اکنون مشخص می‌شود چرا کاغذ پارس به دنبال ثبت برندهای جهانی و کسب استانداردها بین‌المللی بوده است.
اگر کاغذ پارس بتواند در صادرات موفق عمل کند خود به خود بازارهای ایران را هم بدست آورده و توانسته از چالش‌های معروف و پیچیده کاغذ در کشور بدون درگیری و سختی خاصی موفق درآید.
استقبال ترکها از کاغذ ایرانی به خصوص وقتی متوجه شرایط محیط زیستی آن می‌شدند قابل توجه بود. بدیهی است با مشخص شدن زمینه‌ها و تفاوت شیوه کار در خارج از ایران حالا نوبت سازماندهی یک تیم قوی بازاریابی و برندینگ برای پیگیری است. در این میان زمینه‌های تولید مشترک با شرکت‌های ترک نیز بسیار قابل توجه بود.
در مجموع باید گفت خمیر کاغذ این شرکت بهترین محصول برای صادرات است و پس از آن کاغذهای لیوان بهداشتی. هرچند به نظر می‌رسد کاغذ تحریر بخصوص تولیدات ماه‌های آینده که با کیفیتی بهتر تولید می‌شود از مهمترین محصولات این گروه در آینده خواهد بود.

بیشتر بخوانید . . .