غول آشامیدنی دنیا از بطری های جدید خود رونمایی کرد

کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران – این بطری که از لحاظ ظاهری کاملا شبیه بطری های پلاستیکی پت هست و تفاوت ان تنها در دوست دار محیط زیست بودن و قابل تجزیه بودن آن هست.

این شرکت از ترکیبات قندی موجود در گیاهان با استفاده از تکنولوژی های خاص فرمولی مشابه بطری های پت تولید کردند. یکی از اهداف این شرکت تولید این نوع بطری های محیط زیست می باشد تا وابستگی خود را به سوخت های فسیلی و پلاستیک های شیمیایی کمتر کند.

اولین نوع بطری های تولید شده به این شکل در کوکلا سال 2009 معرفی گردید که این بطری ها فقط از 30 درصد ترکیبات گیاهی ساخته شده اند.

کوکاکولا تخمین زده است که تولید این نوع بطری ها میزان 315000000 تن تولید دی اکسید کربن را کمتر می کند و میحط زیست پاکتری را برای مشتریان خود بع ارمغان میاورد.
https://icfp.ir/fnews.php?action=slidenews&id=71741

بیشتر بخوانید . . .