نقاله باز کمبریج برای گوشت و ماکیان

Cambridge Engineered Solutions بالاترین عرض نوار نقاله Duraflex Edge خود را از 60 اینچ به 156 اینچ افزایش داده است. این نوارها را می‌توان طوری قرار داد که چرخش کوچکی ایجاد کرده و مناسب برای نقاله های “Y” معمول مورد استفاده در محیط های فرآوری گوشت و ماکیان باشند.
مِسیک، سرمهندس و طراح این پروژه در شرکت مذکور گفته که این نوار نقاله مکانیکی، عملکرد مطلوبی در برابر نوارهای فلِکس-استایل موجود در بازار دارد. به گفته او: “آزمایش این نوارها در مقابل یک نوار فلِکس‌استایل رقیب نشان داد که Duraflex Edge بدون اعوجاج یا شکستن، تا 39 برابر بیشتر دوام می‌آورد.” از این نوار می‌توان در خطوط نان‌گذاری (breading) یا سرخ‌کن گوشت و محصولات ماکیان استفاده کرد. در هر دوجهت با یک لولا خم می‌شود که گفته شده اصطکاک و خستگی فلز را کاهش داده و به ردیابی صحیح می‌انجامد.
این نوار خرده‌ریز ایجاد نمی‌کند، خود تمیزشونده است و با چرخش نوار روی نقاله، باقیمانده خوراکی بسته‌بندی شده را به سمت بیرون می‌فرستد. طراحی خاص این نوار موجب کاهش زمان از کارافتادگی می‌شود زیرا اپراتورها برای تمیزکاری نیازی به متوقف کردن خط نخواهند داشت.
زمان وصل کوتاه و کاهش ملزومات نگهداری از دیگر ویژگی‌های این نوار هستند. همچنین به گفته سازنده، Duraflex Edge از ظرفیت حمل بالا و قابلیت انتقال محصولات با فاصله نزدیک برخوردار است و می‌تواند بارهای سنگینتری را نسبت به نوار نقاله‌های معمول جابجا کند.iranpack-sanat-bastebandi-154-camgrid-header

بیشتر بخوانید . . .